STSY

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är med i Föreningen Finländska konststiftelser (Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys - STSY).

Vad?

Föreningens Finländska konstiftelsers ändamål är att befrämja och öka kunskapen om inhemsk och utländsk konst i Finland och utomlands samt att främja intresset för konst och konsthistorisk forskning.

Föreningen bedriver en aktiv utställningsverksamhet och som medlem i föreningen medverkar Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses konstverk ofta i dessa utställningar.

Mera information om föreningen hittar du här.


Havet tar, havet ger 6.6-20.10.2019

Sommarutställningen i Österbottens museum berättar om havets roll i konstens och kulturens historia.

På Finlands kust och i skärgården är havet hela tiden närvarande. I sekelskiftet mellan 1800 och 1900-talen erbjöd havet människan ett uppehälle, yrke samt en färdled. Samtidigt var havet oberäkneligt och det kunde lika snabbt ta som det gav.

Havslandskap symboliserar också rörelse och förändring. Över havet rörde sig gods och människor men även nya idéer, tankar och intryck. Tack vare vattenrutterna har Finland i flera sekler kommit i kontakt med Östersjöområdet, europeiska kontinenten och även områden längre bort.

Österbottens museum visar över 70 konstverk från mitten av 1800-talet till 1950-talet. Under denna tid förändrades Finland långsamt från ett landsbygdssamhälle till ett samhälle som urbaniserades. Vid kusterna uppstod städer intill de små fiskesamhällena, vars hamnar präglades av aktivitet och möten mellan många språk och kulturer. Både traditioner och moderna tidsfenomen syns både i utställningens verk och i de ämnen de beskriver. Utställningen har sammanställts i samarbete med Finlands konststiftelsers förening (STSY ry).

Följande verk ur Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses konstsamling visas i utställningen:
Albert Edelfelt: Lekande gossar, 1884
Jalmari Ruokokoski: Arbetsfolk (Hamnarbetare), 1909
Sakari Tohka: Stormen, 1935

Läs mera om utställningen.

Villa Gyllenbergs öppettider

Ons 14-19
Lör 12-17
Sön 12-17

Övriga tider på beställning.

OBS! Stängt 25.12 & 1.1.

Inträde
Vuxna 10 €
Pensionärer, studerande 8 €
Under 18-åringar / över 75-åringar 0 €
Med Museikortet
Trafikförbindelser
Buss: 510, 552