STSY

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är med i Föreningen Finländska konststiftelser (Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys - STSY).

Vad?

Föreningens Finländska konstiftelsers ändamål är att befrämja och öka kunskapen om inhemsk och utländsk konst i Finland och utomlands samt att främja intresset för konst och konsthistorisk forskning.

Föreningen bedriver en aktiv utställningsverksamhet och som medlem i föreningen medverkar Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses konstverk ofta i dessa utställningar.

Mera information om föreningen hittar du här.

Villa Gyllenbergs öppettider

Ons 14-19
Lör 12-17
Sön 12-17

Övriga tider på beställning

Inträde
Vuxna 10 €
Pensionärer, studerande 8 €
Under 18-åringar / över 75-åringar 0 €
Med Museikortet
Trafikförbindelser
Buss: 551, 552