Gyllenberg Web 04

Tidigare utställningar

Vägen till dold kunskap 3.6. - 11.10.2020

Utställningen Vägen till dold kunskap belyste ockultismens och esoterismens viktiga roll i den moderna konstens historia i Finland mellan 1890 och 1950. Den upplevelsebaserade utställningen visade verk av både kända konstnärer, men också av konstnärer som hamnat under historiens radar och som sällan eller aldrig presenterats tidigare. De älskade klassikerna Akseli Gallen-Kallela, Beda Stjernschantz, Hugo Simberg och Helene Schjerfbeck ställdes ut parallellt med intressanta verk av till exempel Meri Genetz, Eva Törnwall-Collin, Torsten Wasastjerna, Ilona Harima och Werner von Hausen.

SCHJERFBECK - bland andra. Den gyllenbergska samlingen 15.8.2019-29.3.2020

Den gyllenbergska konstsamlingen omfattar ca 400 konstverk, av vilka 380 införskaffades under Signe och Ane Gyllenbergs livstid. Samlingen omfattar verk av närmare 150 olika konstnärer från 1600-talet till 1970-talet. Under hösten och vintern 2019-2020 visades ett urval verk som framhävde samlingens mångsidighet samt speglade Ane Gyllenbergs intressen.

Sigrid Schauman - Konst som gestaltad känsla 20.3-4.8.2019

Utställningen Sigrid Schauman – Konst som gestaltad känsla gav en inblick i Schaumans konstsyn genom hennes konstverk och hennes bana som kritiker. Ett fyrtiotal färg- och ljuscentrerade landskap, sensitiva nakenstudier och självporträtt ställdes ut tillsammans med utdrag ur hennes recensioner av modernistiska konstnärers verk. Schauman var öppen för internationella strömningar. Både Schaumans målningar och texter bidrog till att färgmåleriet och modernismen lyftes fram i Finland.

Schauman ansåg att konstverk ska kunna påverka betraktarens känslor. Hon tog fasta på skönhet som återspeglar det andliga och påstod ofta att konst är ”gestaltad känsla”.

Novembergruppen 3.11.2018 - 24.2.2019

Mitt under oroligheterna under generalstrejken 1917 grundades en av den finländska konsthistoriens främsta utställningsgrupper: Novembergruppen. År 2018 hade hundra år förflutit sedan gruppens första utställning och Villa Gyllenbergs utställning visade både egna och inlånade verk från 1916 till 1926 av Wäinö Aaltonen, Ilmari Aalto, Mikko Carlstedt, Alvar Cawén, Marcus Collin, Ragnar Ekelund, Viljo Kojo, Anton Lindforss, Alex Matson, Juho Mäkelä, Eero Nelimarkka och Tyko Sallinen.

Wäinö Aaltonen - Känd och okänd 11.4 - 14.10.2018

Utställningen Wäinö Aaltonen - Känd och okänd på Villa Gyllenberg bjöd på både skulpturer och bildkonst av konstnären. Med fanns den gyllenbergska samlingens egna verk, samt verk inlånde bl.a. från Wäinö Aaltonens museum.

Plock ur den gyllenbergska samlingen 22.11.2017-25.3.2018

Från Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses samling lyftes fram verk av bl.a. Edelfelt, Gallen-Kallela och Helene Schjerfbeck. Schjerfbeck var Ane Gyllenbergs favoritkonstnär och ett ansenligt antal av hennes verk ingick i utställningen och är permanent utställda i museet.

Ane Gyllenberg - En samlares självständighet 29.3-29.10.2017

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse firade Finlands 100-åriga självständighet med utställningen Ane Gyllenberg - En samlares självständighet. Vid sidan av stiftelsens egna verk visades 47 inlånade verk ur vårt lands främsta konstsamlingar.

Jubileumsutställningen omfattade ett hundratal verk och var indelad i fyra teman: 1) Melankoliska rum, 2) Vierge Moderne – den moderna jungfrun, 3) Nationellt stämningsmåleri och 4) Barnet i konsten.

Villa Gyllenbergs öppettider

Museet stängt p.g.a. renovering.

Vi öppnar i januari 2022.