Pågående utställning

Novembergruppen 3.11.2018 - 24.2.2019

Mitt under oroligheterna under generalstrejken 1917 grundades en av den finländska konsthistoriens främsta utställningsgrupper: Novembergruppen. År 2018 har hundra år gått sedan gruppens första utställning.

Novembergruppens konst reflekterar en tid som präglades av det finska inbördeskriget, av ekonomisk depression och av livsmedelsbrist. Den dystra färgskalan, öde landskap som härjas av höststormar och inåtvända porträtt skvallrar om konstens ångestfyllda underströmmar. Gruppen var emellertid mångsidig och jämsides med det typiskt tungsinta uttrycket fanns det rum för ljus, färg och poetiskt stämningsmåleri.

Under loppet av 1910-talet fick gamla ideal ge vika för den unga konstnärsgenerationens – den blivande Novembergruppens – kubism och expressionism. När Finland hade blivit självständigt fanns det en växande efterfrågan på nationell konst, och svaret kom från ett överraskande håll. Novembergruppens konstnärer, som tidigare hade betraktats som oppositionella, fick tack vare utställningsframgångar i utlandet ta på sig rollen som det självständiga Finlands första vägvisare inom bildkonsten.

När gruppens typiskt finska drag lyftes fram bortsåg man delvis från de internationella influenserna. Gruppen har också upprepade gånger betraktats utifrån dess mest kända representant Tyko Sallinen, och felaktiga påståenden om gruppens sammansättning har varit legio. Villa Gyllenbergs utställning Novembergruppen ger en mera precis och mångsidig bild av gruppen och lyfter fram inte bara kända utan också mindre uppmärksammade medlemmar i konstnärsgruppen.

På utställningen visas verk från 1916–1926 av följande konstnärer: Wäinö Aaltonen, Ilmari Aalto, Mikko Carlstedt, Alvar Cawén, Marcus Collin, Ragnar Ekelund, Viljo Kojo, Anton Lindforss, Alex Matson, Juho Mäkelä, Eero Nelimarkka och Tyko Sallinen.

Mera info om biljetter och öppettider hittar du här och mera om guidningarna här.

Bild: Alvar Cawén: Medlemmar av Novembergruppen (1921), Saastamoinen stiftelsens konstsamling. Photo: Ella Tommila / EMMA

Villa Gyllenbergs öppettider

Ons 14-19
Lör 12-17
Sön 12-17

Övriga tider på beställning

Inträde
Vuxna 10 €
Pensionärer, studerande 8 €
Under 18-åringar / över 75-åringar 0 €
Med Museikortet
Trafikförbindelser
Buss: 551, 552