Kommande utställningar

Novembergruppen 3.11.2018–24.2.2019

Mitt under oroligheterna under generalstrejken 1917 grundades en av den finländska konsthistoriens främsta utställningsgrupper: Novembergruppen. År 2018 har hundra år gått sedan gruppens första utställning.

Novembergruppens konst reflekterar en tid som präglades av det finska inbördeskriget, av ekonomisk depression och av livsmedelsbrist. Den dystra färgskalan, öde landskap som härjas av höststormar och inåtvända porträtt skvallrar om konstens ångestfyllda underströmmar. Gruppen var emellertid mångsidig och jämsides med det typiskt tungsinta uttrycket fanns det rum för ljus, färg och poetiskt stämningsmåleri.

Under loppet av 1910-talet fick gamla ideal ge vika för den unga konstnärsgenerationens – den blivande Novembergruppens – kubism och expressionism. När Finland hade blivit självständigt fanns det en växande efterfrågan på nationell konst, och svaret kom från ett överraskande håll. Novembergruppens konstnärer, som tidigare hade betraktats som oppositionella, fick tack vare utställningsframgångar i utlandet ta på sig rollen som det självständiga Finlands första vägvisare inom bildkonsten.

När gruppens typiskt finska drag lyftes fram bortsåg man delvis från de internationella influenserna. Gruppen har också upprepade gånger betraktats utifrån dess mest kända representant Tyko Sallinen, och felaktiga påståenden om gruppens sammansättning har varit legio. Villa Gyllenbergs utställning Novembergruppen ger en mera precis och mångsidig bild av gruppen och lyfter fram inte bara kända utan också mindre uppmärksammade medlemmar i konstnärsgruppen.

På utställningen visas verk från 1916–1926 av följande konstnärer: Wäinö Aaltonen, Ilmari Aalto, Mikko Carlstedt, Alvar Cawén, Marcus Collin, Ragnar Ekelund, Viljo Kojo, Anton Lindforss, Alex Matson, Juho Mäkelä, Eero Nelimarkka och Tyko Sallinen.

Bild: Alvar Cawén: Medlemmar av Novembergruppen (1921), Saastamoinen stiftelsens konstsamling. Photo: Ella Tommila / EMMA

Schauman Menton Pieni

Sigrid Schauman. Konst som gestaltad känsla

20.3 - 4.8.2019

Utställningen Sigrid Schauman. Konst som gestaltad känsla fokuserar på Sigrid Schaumans konstsyn, hur den speglas i hennes målningar och i hennes kritik av samtida konst. Sigrid Schauman (1877–1979) var särpräglad som bildkonstnär i och med att hon också verkade som kritiker i den finlandssvenska dagspressen i nästan fyrtio år.

Utställningen indelas i två delar: konstnären och kritikern Schauman. Ett fyrtiotal målningar av Schauman belyser hennes mest produktiva tid som konstnär ifråga om färg- och ljuscentrerade landskap, nakenstudier och porträtt. Utställningen vill lyfta fram hennes personliga natursyn för en samtida publik. Schauman sökte sanningen i måleriet och en känsla för en skönhet som speglas från det andliga är något som hon tog fasta på. Ett urval av cirka 20 modernistiska konstnärers verk, så som Magnus Enckell, A.W. Finch, Vasilij Kandinsky, Fernand Léger, Tyko Sallinen, Helene Schjerfbeck, Ellen Thesleff Verner Thomé och Sam Vanni, med tillhörande texter och utdrag ur recensioner skrivna av Schauman, ger inblickar i hennes strävan som kritiker. Schauman betonade både som bildkonstnär och kritiker en emotionell estetik; konstverket ska kunna påverka betraktarens känslor. Hon påstod ofta att konst är ”gestaltad känsla”. Som kritiker var Schauman öppen för nya tendenser och internationella strömningar i 1920-50-talens finländska konstvärld. Både hennes konst och hennes texter bidrog till att färgmåleriet och modernismen lyftes fram i Finland. Ett fokus på Schaumans livsverk både i form av bild och ord har inte visats tidigare i denna mån.

I samband med utställningen föreligger boken Sigrid Schauman (1877–1979). Liv och verk, författare: Camilla Granbacka, grafiker: Minna Luoma / Candy Graphics, förlag: Svenska Folkskolans Vänner och Litorale (även på finska).


Bild: Sigrid Schauman: Landskap från Menton (1951). Björneborgs konstmuseum, foto: Erkki Valli-Jaakola

Villa Gyllenbergs öppettider

Ons 14-19
Lör 12-17
Sön 12-17

Övriga tider på beställning

OBS! Museet stängt 15.10-2.11.2018 p.g.a. utställningsbyte.

Inträde
Vuxna 10 €
Pensionärer, studerande 8 €
Under 18-åringar / över 75-åringar 0 €
Med Museikortet
Trafikförbindelser
Buss: 551, 552
OBS! Nya trafikförbindelser fr.o.m. 3.1.2018! Läs mera på Besök museet.