Kommande utställningar

Sigrid Schauman. Konst som gestaltad känsla 20.3 - 4.8.2019

Utställningen Sigrid Schauman. Konst som gestaltad känsla fokuserar på Sigrid Schaumans konstsyn, hur den speglas i hennes målningar och i hennes kritik av samtida konst. Sigrid Schauman (1877–1979) var särpräglad som bildkonstnär i och med att hon också verkade som kritiker i den finlandssvenska dagspressen i nästan fyrtio år.

Utställningen indelas i två delar: konstnären och kritikern Schauman. Ett fyrtiotal målningar av Schauman belyser hennes mest produktiva tid som konstnär ifråga om färg- och ljuscentrerade landskap, nakenstudier och porträtt. Utställningen vill lyfta fram hennes personliga natursyn för en samtida publik. Schauman sökte sanningen i måleriet och en känsla för en skönhet som speglas från det andliga är något som hon tog fasta på. Ett urval av cirka 20 modernistiska konstnärers verk, så som Magnus Enckell, A.W. Finch, Vasilij Kandinsky, Fernand Léger, Tyko Sallinen, Helene Schjerfbeck, Ellen Thesleff Verner Thomé och Sam Vanni, med tillhörande texter och utdrag ur recensioner skrivna av Schauman, ger inblickar i hennes strävan som kritiker. Schauman betonade både som bildkonstnär och kritiker en emotionell estetik; konstverket ska kunna påverka betraktarens känslor. Hon påstod ofta att konst är ”gestaltad känsla”. Som kritiker var Schauman öppen för nya tendenser och internationella strömningar i 1920-50-talens finländska konstvärld. Både hennes konst och hennes texter bidrog till att färgmåleriet och modernismen lyftes fram i Finland. Ett fokus på Schaumans livsverk både i form av bild och ord har inte visats tidigare i denna mån.

I samband med utställningen föreligger boken Sigrid Schauman (1877–1979). Liv och verk, författare: Camilla Granbacka, grafiker: Minna Luoma / Candy Graphics, förlag: Svenska Folkskolans Vänner och Litorale (även på finska).

Bild: Sigrid Schauman: Landskap från Menton (1951). Björneborgs konstmuseum, foto: Erkki Valli-Jaakola

Villa Gyllenbergs öppettider

Ons 14-19
Lör 12-17
Sön 12-17

Övriga tider på beställning

Museet stängt 26.12.

Inträde
Vuxna 10 €
Pensionärer, studerande 8 €
Under 18-åringar / över 75-åringar 0 €
Med Museikortet
Trafikförbindelser
Buss: 551, 552
OBS! Nya trafikförbindelser fr.o.m. 3.1.2018! Läs mera på Besök museet.