Villan Detaljit 026

Kontaktuppgifter

Villa Gyllenberg

Granöstigen 11, 00340 Helsingfors
Museets telefonnummer (under öppethållningstider): 09-481333.

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Georgsgatan 4 a 5, 00120 Helsingfors
Kansliets telefonnummer (må-fre kl. 9-16): 09-647390

Lotta Nylund

Intendent, forskningsledig 1.7.2020-30.9.2021

Utställningar, samlingen, låneförfrågningar

Siiri Oinonen

Intendent 1.7.2020-30.9.2021

Kommunikation, evenemang, museibutik, bild- och låneförfrågningar

Gabriella Tjeder-Kajander

Projektkoordinator

Administration; kansliet/museet

Tuomas Laatikainen

Museimästare

Registrator, utställningstekniker, fastighetsskötare

Villa Gyllenbergs öppettider

Museet stängt p.g.a. renovering.

Vi öppnar i januari 2022.