Villan Detaljit 026

Kontaktuppgifter

Villa Gyllenberg

Granöstigen 11, 00340 Helsingfors
Museets telefonnummer (under öppethållningstider): 09-481333.

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Georgsgatan 4 a 5, 00120 Helsingfors
Kansliets telefonnummer (må-fre kl. 9-16): 09-647390

Lotta Nylund

Intendent

Utställningar, samlingen, låneförfrågningar

Siiri Oinonen

Publik- och programansvarig

Kommunikation, evenemang, museibutik, bildförfrågningar

Gabriella Tjeder-Kajander

Assistent

Administration; kansliet/museet

Tuomas Laatikainen

Museimästare

Registrator, utställningstekniker, fastighetsskötare

Villa Gyllenbergs öppettider

Ons 14-19
Lör 12-17
Sön 12-17

OBS! Museet stängt fr.o.m. 17.3.2020 p.g.a. COVID-19 coronaviruset.

Övriga tider på beställning.

Inträde
Vuxna 10 €
Pensionärer, studerande 8 €
Under 18-åringar / över 75-åringar 0 €
Med Museikortet
Trafikförbindelser
Buss: 510, 552