Tidigare symposier

Symposier är ett sätt att uppfylla stiftelsens syfte. Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse har sedan 1972 arrangerat symposier med teman som anknyter till den medicinska sektorn som stiftelsen stöder med sina stipendier.

Symposierna efter år 2000 har haft tvärvetenskapliga teman vilket medfört intressanta dialoger mellan olika vetenskapsinriktningar. Föreläsningarna har utgivits i bokform i serien Acta Gyllenbergiana. De inbjudna föreläsarna har kommit från hela världen och har med sina föreläsningar berikat vårt lands medicinska kunnande. Följande symposium arrangeras i september 2017. Stiftelsen har arrangerat följande symposier:

2015 Tulevaisuuden ihminen- Framtidens människa - På spaning efter en ny människouppfattning

2014 Memory – From neurobiological underpinnings to reminiscences in culture

2009 The many aspects of sleep 

2007 Music meets medicine 

2005 Time – the impact on body and soul 

2003 Psyche, soma and pain 

 2001 The many faces of attention deficit hyperactivity disorder 

 2000 Philosophy meets medicine 1999 Psychosomatic cardiology 

1998 Research in anthroposofical medicine 

1997 -98 Postgraduate course in psychosomatic medicine and research (four times 2-days symposiums) 

1997 Anthroposofical music and singing therapy 1995 Symposium on the environmental syndrome – psychosomatic disease experience induced by environmental factors 

1992 Symposium on psychoneuroimmunology and Autoimmunity 

1991 Symposium Konstnärlig Terapi 

1990 Psychosomatics – a Challenge to health care 

1989 Symposium on dermatological psychosomatics

1988 Eurytmi – Eurytmia – Eurythmie Symposium 

1987 Symposium on infant care: A good start for mental health 

1985 Symposium on stress and psychosomatics

1980 Psychsomatic factors in chronic illnesses symposium 

1978 Neuroendocrine symposium 

1976 Psykosomatisk medicin – Psykosomaattista lääketiedettä 

1972 Symposium om cancer