Tidigare symposier

Symposier är ett sätt att uppfylla stiftelsens syfte. Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse har sedan 1972 arrangerat symposier med teman som anknyter till den medicinska sektorn som stiftelsen stöder med sina stipendier. Ett konst symposium ordnades 2020.

Symposierna efter år 2000 har haft tvärvetenskapliga teman vilket medfört intressanta dialoger mellan olika vetenskapsinriktningar. De inbjudna föreläsarna har kommit från hela världen och har med sina föreläsningar berikat vårt lands medicinska kunnande. Stiftelsen har arrangerat följande symposier:

2020 Klarsynt konst, öppet sinne? Möten mellan konst och esoterism

2019 Rethinking Health Care: techniques, challenges and ways forward

2017 Childbearing, Parenthood and outcomes of Children - An interplay between psychological and biological factors

2015 Tulevaisuuden ihminen- Framtidens människa - På spaning efter en ny människouppfattning

2014 Memory – From neurobiological underpinnings to reminiscences in culture

2009 The many aspects of sleep

2007 Music meets medicine

2005 Time – the impact on body and soul

2003 Psyche, soma and pain

2001 The many faces of attention deficit hyperactivity disorder

2000 Philosophy meets medicine 1999 Psychosomatic cardiology

1998 Research in anthroposofical medicine

1997 -98 Postgraduate course in psychosomatic medicine and research (four times 2-days symposiums)

1997 Anthroposofical music and singing therapy 1995 Symposium on the environmental syndrome – psychosomatic disease experience induced by environmental factors

1992 Symposium on psychoneuroimmunology and Autoimmunity

1991 Symposium Konstnärlig Terapi

1990 Psychosomatics – a Challenge to health care

1989 Symposium on dermatological psychosomatics

1988 Eurytmi – Eurytmia – Eurythmie Symposium

1987 Symposium on infant care: A good start for mental health

1985 Symposium on stress and psychosomatics

1980 Psychsomatic factors in chronic illnesses symposium

1978 Neuroendocrine symposium

1976 Psykosomatisk medicin – Psykosomaattista lääketiedettä

1972 Symposium om cancer