Call for Papers

Call for Papers för forskarseminarium 8.5.2020

Insiktsfull konst, öppet sinne? Möten mellan konst och esoterism 7-8.5.2020

Klarsynt konst, öppet sinne? är ett av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse arrangerat mångvetenskapligt seminarium som sträcker sig över två dagar. Syftet är att samla inhemska forskare och experter med intresse för konst och esoterism. Seminariet behandlar de många olika sätt som konst och esoterism kan sammanvävas.

Symposiets andra dag 8 maj 2020 arrangeras ett forskarseminarium på Villa Gyllenberg där forskare från olika discipliner får möjlighet att presentera och diskutera sin forskning i ett tvärvetenskapligt sammanhang tillsammans med övriga deltagare och föreläsarna från seminariets första dag. Forskarseminariet riktar sig till doktorander och postdokforskare inom t.ex. konstvetenskap, kulturhistoria, religionsvetenskap, teologi, filosofi och historia samt övriga ämnen där frågor om konst och esoterism aktualiseras. Bildkonsten står i centrum men andra konstformer är inte uteslutna.

Seminariets språk är finska och svenska och deltagare väljs ut på basen av abstracts. Forskarseminariet utgår från texter som deltagarna lämnar in på förhand, detta för att de övriga deltagarna ska få bekanta sig med forskningen och förbereda frågor på förhand. På basen av seminariepresentationerna publiceras ett specialnummer av den referent-granskade open access -tidskriften Approaching Religion https://journal.fi/ar (på engelska).

Vi inbjuder härmed intresserade forskare att sända in ett abstract om ca 150 ord för att ansöka om deltagande i forskarseminariet på Villa Gyllenberg den 8 maj. De antagna får automatiskt rätt att delta i symposiets första dag.


Tidtabell:

Ansök om deltagande i forskarseminarium senast: 1.11.2019 kl. 23.59

Besked om antagning: 15.11.2019

Texter för seminariet lämnas in: 1.4.2020

Symposium: 7–8.5.2020

Tilläggsinformation: evenemangskoordinator Siiri Oinonen, siiri.oinonen@gyllenbergs.fi