Symposium 2020

Klarsynt konst, öppet sinne? Möten mellan konst och esoterism 24-25.8.2020

De stora frågorna om liv och död har alltid fascinerat och inspirerat konstnärer. Konsten och skapandet har erbjudit möjligheter att behandla livets mening, verklighetens karaktär och dödens ofrånkomlighet. För många konstnärer har esoterismen och olika former av alternativ andlighet erbjudit fruktbara forum för att begrunda dessa frågor och att leta efter personligt meningsfulla svar.

Klarsynt konst, öppet sinne? är ett mångvetenskapligt seminarium som sträcker sig över två dagar. Syftet är att samla inhemska forskare och experter med intresse för konst och esoterism. Seminariet behandlar de många olika sätt som konst och esoterism kan sammanvävas. Hurudana teman, motiv och symboler har använts för att uttrycka esoteriska uppfattningar? Kan skapandet av konst uppfattas som en andlig övning, i stil med meditation? För vilket slag av politiska och personliga målsättningar har konstnärer gjort bruk av antroposofi, teosofi eller spiritualism? Kan mötet mellan konst och esoterism skapa andligt och kroppsligt välmående?

Seminariets andra dag 25.8.2020 är öppen för alla intresserade och ordnas i Bio Rex -salen. De inbjudna talare som leder diskussionen är konst- och religionsforskare specialiserade i frågor kring esoterism samt konstnärer och centrala personer inom konstvärlden.

Anmälningen till första dagen är stängd, seminariet är fullbokat. Mejla symposium@gyllenbergs.fi om du vill med på kölistan.

På grund av stor efterfrågan kommer evenemanget tisdagen 25.8 att strömmas via Teams. Skicka mejl till symposium@gyllenbergs.fi senast söndagen 23.8.202 om du vill ha en länk för strömningen. Länken skickas ut vi e-post måndagen 24.8.2020.

Symposiets första dag 24.8.2020 arrangeras ett forskarseminarium på Villa Gyllenberg där forskare från olika discipliner får möjlighet att presentera och diskutera sin forskning i ett tvärvetenskapligt sammanhang tillsammans med övriga deltagare och föreläsarna från seminariets första dag. Forskarseminariet riktar sig till doktorander och postdokforskare inom t.ex. konstvetenskap, kulturhistoria, religionsvetenskap, teologi, filosofi och historia samt övriga ämnen där frågor om konst och esoterism aktualiseras.

Läs mera om den första symposiedagens program, talare och forskarseminariets Call for Papers.