Pia Teckenberg-Jansson

Teckenberg-300x225.jpg#asset:365Musikterapeut

Pia Teckenberg-Jansson har utbildat sig till musikterapeut vid Musikterapeutische Arbeitsstätte, Berlin. Hon arbetar som musikterapeut vid olika vårdhem och forskar i musikterapins möjligheter i vården av graviditetskomplikationer. Vi ställde henne några frågor:

Vad är musikterapi och hur verkar musikens helande kraft?

Varje sjukdomsprocess handlar om att något i det organiska eller själsliga kommer ur balans. Eftersom det organiska och själsliga hänger samman, kan man säga att rent organiska sjukdomar också har en motsvarighet i det själsliga.  Musik tilltalar främst människans själ, vilket bildar grunden för musikterapi. Musikterapi är en form av vård och rehabilitering där musik används aktivt eller passivt som verktyg och medel. Vi har säkert alla upplevelser och erfarenheter av hur musik kan väcka känslor, minnen och reaktioner, som är verkliga.

För mig är musikterapi något som uppstår och sker i mötet mellan människor. Musikterapeuten försöker med hjälp av musikinstrument, sång, klang, toner, skalor och harmonier komma i kontakt, stödja och ge mänskan en upplevelse av att känna sig buren. Därefter beger man sig sedan tillsammans på en upptäcktsfärd, som förhoppningsvis förmår hjälpa patienten att finna balans och harmoni. Musiken verkar t. ex avslappnande, smärtlindrande, stärkande och tröstande. Den kan aktiverande människans egna, inre kroppsliga och andligt-själsliga kraftresurser, så att man så småningom själv möjligen kan finna förståelse för en eventuell sjukdom eller livssituation. Genom musikterapi är det till och med möjligt att komma till medvetande och insikt om sig själv på ett djupare plan. I terapisituationen föds musiken alltid akustiskt, levande – här och nu. Musikterapi kan tillämpas bl.a. för allmänt välbefinnande, vid graviditetsstörningar, för prematurer, för människor med utvecklingsstörning, vid depression, vid cancer, hjärtsjukdomar, demens och terminalvård. Den är också en av de få terapiformer, som kan nå även medvetslösa patienter, som ligger i koma. Musikterapi kan användas för både unga och äldre personer och kräver varken musikaliska färdigheter eller kunskaper.

Hur/var utbildade du dig till musikterapeut?

Tack vare Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse fick jag möjligheten att studera musikterapi i Tyskland i Berlin vid Musiktherapeutische Arbeitsstätte. Studierna pågick under 4 år och år 2004 avlade jag min musikterapeutexamen. Studierna omfattade: Musikalisk skolning i olika terapi instrument, terapeutisk skolning för självkännedom och förnimmande av mänskans inre och yttre, vetenskapliga ämnen som t.ex anatomi och lära om sjukdomar, psykologi, musikterapeutisk skolning, antroposofiska studier för en helhetsmässig människobild samt individuella studier med skriftliga referat och protokoll.

Med hurudana patienter jobbar en musikterapeut?

Musikterapeuter kan jobba med allt från små prematurer, barn, ungdomar och vuxna till äldre personer.  I allmänhet tillämpas musikterapi i vård av människor med olika akuta eller kroniska fysiska och psykiska sjukdomar eller sociala problem. Endast vid hög feber eller akuta psykoser rekommenderas musikterapi inte. En speciell form av musikterapi är det musikaliska beledsagandet av patienter i terminalvård. Själv jobbar jag nu musikterapeutiskt med åldringar och personer som lider av demens, ger klangterapi samt beledsagar musikaliskt personer i terminalvård.  Dessutom håller jag på med forskning med hjälp stipendium av Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse, om musikterapins verkan på kvinnor med graviditetskomplikationer.

Hur har du tillämpat musikterapi i din forskning?

Jag har haft glädjen och möjlighet till forskning tack vare stipendier av Signe och Ane Gyllenberg Stiftelse.  Åren 2006-2007 gjorde jag en forskning om musikterapins verkan på prematurer vid Barnmorskeinstitutets sjukhus i Helsingfors. Under terapin spelade jag pentatonisk barnlyra och nynnade för barn som låg i känguruvård, hud mot hud i moderns eller faderns famn. Resultatet av undersökningen visade på musikterapins signifikanta verkan på barnets blodtryck samt tydlig lugnande verkan på puls och andning. En stor del av föräldrarna upplevde musikterapin lugnande för både barnet och sig själv. I en pågående forskningen undersöker jag tillsammans med ett forskningsteam, hur musikterapi påverkar den fysiska och psykiska hälsan hos kvinnor som på grund av graviditetskomplikationer behöver vård på sjukhuset. Här använder jag två olika lyror, en pentatonisk barnlyra som jag spelar på mammans mage eller bredvid henne samt en tao-lyra, ett resonans-instrument, som kan läggas på mammans ben eller spelas mot ryggen. Resonansen i kroppen har som avsikt att lugna och slappna av samt ge mamman en möjlighet att samla och aktivera egna helande kraftresurser.