Seminaari 25915 104

Markku Niinivirta

Markku Niinivirta fick av Gyllenbergs stiftelse ett stipendium år 2016 för att göra sin doktorsavhandling om Fronesis som lärarutbildningens bakgrundsfilosofi:  Snellmanhögskolans utexaminerade steinerklasslärares berättelser om deras väg till läraryrket.

 

Ordet fronesis betyder ”praktisk klokhet”. I doktorsavhandlingen konstateras att där fronesis-teorin och verkligheten möts, handlar aktören intuitivt utgående från sin egen handlingsberedskap och -kraft. I samma situation strävar läraren att på ett djupare, andligt, plan se händelsen som ett moment i hennes undervisningsplan och utstakade målsättning. Läraren vill i undervisandet betona att det råder ett samband mellan personens intellektuella och personliga egenskaper och att det bör råda harmoni mellan dem. Bemästrandet av undervisningssituationen kräver av läraren en andlig tillväxt vilken i sig är en utmaning och en specifik uppgift för blivande lärare.   

 

Både i barnuppfostran och var och ens andliga förkovran är förståelsen av individens personliga och intellektuella styrkor och deras kvalitativa förädling en utmanande uppgift. Snellman-högskolans lärarutbildning har tagit fram Elävä akatemia-modellen. Den tar fram och vidgar möjligheterna för det kreativa skapandet inom pedagogikens praxis.

 

Vid disputationen var professor emeritus Jarmo Toiskallio opponent och professor Veli-Matti Värri kustos.