Redovisning av stipendier

Varje beviljat stipendium bör elektroniskt redovisas till stiftelsen.
Nytt stipendium utbetalas inte om redovisning av det föregående
stipendiet uteblivit.

Forskningsstipendier som beviljats för perioden 2018-2019 bör redovisas 15.12.2019. Forskningstiden kan förlängas med två år varefter redovisning bör inlämnas senast 31.3.2022.

Fortbildnings- och projektstipendier skall redovisas så snart som
möjligt efter att projektet slutförts, dock senast 15.12.2019 om man
söker nytt stipendium i januari 2020. I annat fall bör redovisning lämnas in senast 31.1.2020.


Från och med 24.12.2019 redovisas alla stipendier i nya systemet. Inga pappersutskrifter sänds in. Hela redovisningsprocessen sker elektroniskt.

För att ta i bruk det nya systemet klicka på länken här under. På inloggningssidan skall du beställa ett nytt lösenord för att få tillgång till systemet. Följ anvisningarna på ingångssidan så kommer du igång!

Om stipendiet inte använts för det ansökta ändamålet kan stipendiet återkrävas.

Klicka här för att logga in och redovisa