FAQ

Kan man jobba trots att man erhållit stipendium från stiftelsen?

Ja, det kan man. I blanketten fyller man i hur länge man planerar att forska med stipendiemedel. Forskar man på deltid bör man uppskatta hur lång tid forskningen skulle ta på heltid och under vilken period man önskar vara pensionsförsäkrad. LPA ger vidare råd om pensionsfrågorna. Se www.mela.fi

Kan man ansöka stipendium från stiftelsen då man samtidigt ansökt från annat håll men inte ännu vet om man fått?

Ja det kan man.

Vad avses med att ”stipendiet är personligt”?

Stipendiet är i första hand avsett för den ansökta forskningen, inte för institutioners allmänna kostnader. Om universitetskostnader (overheads) ingår i ansökan bör de ingå i övriga kostnader. I forskningsplanen bör övriga kostnader specificeras om de överskrider 2000 €.

Hur skall redovisningen se ut?

Se på vår hemsida punkten redovisning av stipendier. Det finns separata blanketter för forskningsstipendier och stipendier för fortbildning och projekt.

Vilken blankett skall man välja?

Forskningsstipendier redovisas på blanketten ”redovisning av forskning”. Blanketten för fortbildning och projekt fylls i för redovisning av fortbildning, resor och övriga ändamål.

Utbetalas dagtraktamenten?

Nej.