Tillbaka

Stipendieutbetalning

02.06.2020
- Stipendier
Vill du ha ditt stipendium under sommaren. Då ska du anhålla om utbetalning senast den 19 juni 2020. Följande utbetalning sker sedan i augusti.