Tillbaka

Guidad tur av två utställningar på Granö

A. W. Finch på Didrichsen och Novembergruppen på Villa Gyllenberg

Kom med på en unik konstupplevelse lördagen 8.12! En guidad tur binder samman utställningarna på Didrichsens och Villa Gyllenbergs konstmuseer. Under turen bekantar vi oss med två utställningar och fördjupar oss i finländsk konst från 1900-talets första årtionden. På Didrichsens bekantar vi oss med Alfred William Finch färggranna och ljusfyllda målningar och keramiska produktion och på Villa Gyllenberg dyker vi in i Novembergruppens produktion och hör mera om gruppens mångsidiga konstnärer och influenser.

Den finskspråkiga turen börjar kl. 14 från Didrichsens konstmuseum. Efter guidningen förflyttar vi oss till Villa Gyllenberg, där guidningen börjar ca kl. 15.15.
Den svenskspråkiga turen börjar kl. 14 från Villa Gyllenberg. Efter guidningen förflyttar vi oss till Didrichsens där guidningen börjar ca kl. 15.15.

Guidningarna ingår i biljettpriset.
Didrichsen 12 € / 10 € / museikortet, över 75-åringar och under 7-åringar 0 €
Villa Gyllenberg 10 € / 8 € /museikortet, över 75-åringar och under 18-åringar 0 €
Sambiljett till båda museerna 18 €.

Villa Gyllenberg & Didrichsens konstmuseum | 08.12.2018 14:00 | 0-18 €