Tillbaka
Villan Detaljit 020

Beviljade stipendier 2020-2021

19.05.2020
- Stipendier

Stipendiebehandlingen är nu avklarad och för perioden 2020-2021 delar vi ut 227 stipendier.

Stort tack till alla sökande!

Stipendiemottagare