Pågående utställning

Wäinö Aaltonen - Känd och okänd 11.4-14.10.2018

Wäinö Aaltonen 1894−1966

På 1920-talet sökte det nyligen självständigblivna Finland sin identitet. Den finska kulturen och nationalkaraktären användes som verktyg för att rättfärdiga självständigheten, och för detta ändamål passade den unge, tekniskt begåvade skulptören Wäinö Aaltonen utmärkt. Han var son till en byskräddare och hade vuxit upp under enkla omständigheter. Konsthistorikern Onni Okkonen och vicehäradshövding Esko Hakkila skrev båda om Wäinö Aaltonens konst och skapade bilden av det mytiska, döva geniet, och det var en bild som också upprepades av pressen. Aaltonen fick axla rollen som rikets officiella monumentskulptör.

Aaltonen hade förmågan att anpassa sig efter förändringarna i den andliga atmosfären. Redan som ung hade han nära relationer till inflytelserika personer inom finskt kulturliv, och framstående mecenater hjälpte honom att nå en viktig position inom finsk konst och kultur. År 1941 blev Aaltonen hedersdoktor vid Lunds universitet, och år 1950 vid Helsingfors universitet. År 1948 var han en av de första att väljas in i Finlands Akademi.

Wäinö Aaltonen var en aktiv påverkare inom finskt kulturliv. I sin ungdom var han en experimentell och reformvänlig modernist, på äldre år en omtvistad monolit – en akademiker med akademisk stämpel.

Men är detta hela bilden av Wäinö Aaltonen? Hur ser människan bakom monoliten ut?

Utställningen Wäinö Aaltonen - Känd och okänd på Villa Gyllenberg bjuder på både skulpturer och bildkonst av konstnären. Med finns den gyllenbergska samlingens egna verk, samt verk inlånde bl.a. från Wäinö Aaltonens museum. Jonni Saloluoma från Wäinö Aaltonens museum är utställningens huvudkurator.

Mera information om biljetter, öppethållning och allmänna och beställda guidningar hittar du på sidan besök museet.

Villa Gyllenbergs öppettider

Ons 15-19
Lö 11-15
Sö 12-16

Övriga tider på beställning

Inträde
Vuxna 10 €
Pensionärer, studerande 8 €
Barn under 18 år 0 €
Med Museikortet
Trafikförbindelser
Buss: 551, 552
OBS! Nya trafikförbindelser fr.o.m. 3.1.2018! Läs mera på Besök museet.