Gm9599

Om museet

Historia

Signe och Ane Gyllenberg grundade år 1949 en stiftelse för medicinsk forskning. Konstens betydelse inom stiftelsen växte då Ane Gyllenberg år 1966 bestämde att han donerar sin betydande konstsamling till stiftelsen. Tanken var att den blir tillgänglig för allmänheten och så växte tanken om att låta bygga ett museum i anslutning till hemmet fram.

Museet finns i Signes och Anes forna hem vars ursprungliga del ritades av Matti Finell 1938. År 1955 utvidgades villan med en ny matsal.

Tillbyggnaden, nya galleriet, är ritad av arkitektbyrå Ålander – Packalén – Korsström med Per-Mauritz Ålander som huvudarkitekt. Ålander har arbetat för Alvar Aalto.

År 1977 gick både Ane och Signe Gyllenberg ur tiden. Han avled den 28 januari och hon den 30 oktober. Galleriets byggnadsarbeten utfördes i slutet av 1970-talet och som museum invigdes Villa Gyllenberg officiellt i december 1980.

Museet idag

I museet ställs ut både stiftelsens egna konst- och föremålssamlingar och specialutställningar med inlånade verk. Specialutställningarna är till antalet ungefär en per år och övriga tider visas upp ett urval av den egna samlingen.

Museets gamla sida, dvs. Signes och Anes forna hem visar upp konst från den finska guldåldern, samt äldre europeisk konst. Ursprungliga möbler och lösöre finns i salongen, gamla matsalen och nya matsalen.

I museets andra våning finns en utställning om Ane Gyllenbergs liv och gärningar, Anes arbetsrum (med möbler, lösöre och tavlor) samt en ca 20 minuter lång film om stiftelsen och Ane Gyllenberg. Filmen är på svenska med textning på finska.

Virtuell vandring

Upplev en virtuell tur i museet och dess trädgård här.

Villa Gyllenbergs öppettider

Museet stängt p.g.a. renovering.

Vi öppnar i januari 2022.