Tillbaka
Gyllenberg Hero Bild 1

Stipendieutdelning

12.12.2017
- Stipendier
​Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse utlyser understöd för medicinsk forskningför perioden 2018–2019. Ansökningstiden är 24.12.2017 – 31.1.2018.

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse sr, grundad år 1948, understöder psykosomatisk och antroposofisk medicinsk forskning.

Forskningen skall anknyta till psykosomatiska sjukdomar

(psykets inverkan på somat), blodsjukdomar eller psykiska
faktorers inverkan på blod och blodcirkulation.

Understöd beviljas även för forskning inom den medicinska inriktning som Rudolf Steiner lagt grunden till. Understöd kan
därtill beviljas för anordnande av och deltagande i antroposofisk medicinsk fortbildning, litteraturutgivning samt forskning gällande biodynamisk odling.

Anvisningar, utdelningskriterier, ansökningsblankett och kontaktuppgifter finns på stiftelsens hemsida

www.gyllenbergs.fi