Tillbaka
Sekel

Sekelskaparna

11.10.2017
- Stipendier
På stiftelsedagen 1.10 avgjordes den stora innovationstävlingen Sekelskaparna.

Finländska stiftelser gav det 100-åriga Finland en oförglömlig gåva genom att belöna fem lösningar för ökat välmående bland unga med sammanlagt 2,45 miljoner euro.

Målet med innovationstävlingen Sekelskaparna var att hitta lösningar som ökar ungas välmående.
De vinnande lösningarna finansieras av 21 stiftelser.

Sekelskaparnas vinnare:

Gutsy Go, 1,5 miljoner euro 

Someturva, 500 000 euro

RT Lit, 150 000 euro

Integrify, 150 000 euro

Elämän Peili, 150 000 euro

Stiftelserna som finansierar vinnarna:

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Helmi Holmgrens Stiftelse, Helsingin yliopiston tiedesäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, KAUTE-säätiö, Koneen Säätiö, Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö, Suomen Lääketieteen Säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö, Marjatta ja Eino Kollin Säätiö,
Me-säätiö, OLVI-säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Saastamoisen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska litteratursällskapet i Finland,Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö,Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton (TT) -säätiö, Ulla Tuomisen säätiö, Väinö Tannerin säätiö ja William ja Ester Otsakorven Säätiö