Tillbaka
Gyllenberg

Halv mil­jon till forsk­nings­om­rå­det inom me­di­cin och far­ma­ci av Gyl­len­bergs stif­tel­se

13.02.2017
- Stipendier
Universitetets forskning kring smärta samt forskningen av sambandet mellan psykisk hälsa och viktproblem är skäl till att stiftelsen valde att stöda universitetets forskningsområde inom medicin och farmaci.

Donationen om 550 000 euro ingår i det statliga motfinansieringsprogrammet där staten bidrar med upp till tre euro för varje privat donerad euro.

– Vi ser vår donation till Helsingfors universitets framtidsfond som ett sätt att stärka den högtstående medicinska forskning som bedrivs inom universitetet. På Helsingfors universitets medicinska fakultet görs arbete i världsklass inom områden som står stiftelsens syften nära, så som smärtforskning och nu senast forskning i sambandet mellan psykisk hälsa och viktproblem, säger stiftelsens VD Jannica Fagerholm.

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse understöder medicinsk forskning med psykosomatisk inriktning, det vill säga forskning i hur det friska psyket påverkar kroppen.

Stiftelsen har understött Helsingfors universitet flera gånger. Bland annat inrättades Finlands första professur i smärtmedicin och smärtforskning vid Helsingfors universitet år 2004 med hjälp av stiftelsen. Professuren innehas av Eija Kalso som bl.a. belönats med Försäkringsbolaget Salus Ansvars medicinpris* för sitt arbete med att sprida kunskap om smärta inom sjukvården och för att ha beskrivit hur smärta kan utvecklas till att bli kronisk.

Professor Eija Kalso leder nu ett stort forskningsprojekt om kroniskt smärta. Målen med forskningsprojektet är bl.a. att ta reda på hur opioidreceptorerna och nervsystemets stödceller, den så kallade gliavävnaden påverkar kroniska smärttillstånd, t.ex. vid artros eller fibromyalgi.