Verksamheten

Stiftelsen stöder genom stipendier forskning inom psykosomatisk medicin och blodforskning samt stöder antroposofisk medicinsk forskning som grundar sig på Rudolf Steiners kunskapsväg som fokuserar på andlighetens och själslighetens betydelse för människan som helhet. Inom denna genre stöder stiftelsen även fortbildning gällande medicinska terapier inom antroposofisk medicin och utgivande av litteratur. 

Stiftelsen främjar det medicinska kunnandet och nätverkandet inom sitt stipendieämnesområde genom att regelbundet ordna medicinska symposier.

Verksamheten på Villa Gyllenberg har som mål att öka förståelsen för Signe och Ane Gyllenberg och deras insatser som grundare av stiftelsen och som konstsamlare.

Utställningsarbetet görs med egna resurser samt genom samarbete med andra likasinnade stiftelser eller museer. Museiutrymmena ger utmärkta möjligheter till att erbjuda besökarna konserter, föredrag och verksamhet med anknytning till det andliga i tillvaron, såsom skapande verkstäder.

Stiftelsen vill öka kulturens och andlighetens betydelse i samhället samt skapa en plattform för upplevelser, tankar och diskussion.