Kontaktuppgifter

Jannica Fagerholm

Verkställande direktör

Allmänt lederaskap, placeringar

Wilhelm Sjöberg

Ekonomiansvarig

Ekonomi, fastigheter

Lotta Nylund

Intendent, forskningsledig 1.7.2020-30.9.2021

Utställningar, samlingen, låneförfrågningar

Antonia Laszlo

Stipendiekoordinator/Informatör

Stipendier, kommunikation

Siiri Oinonen

Intendent 1.7.2020-30.9.2021

Kommunikation, evenemang, museibutik, bild- och låneförfrågningar

Gabriella Tjeder-Kajander

Projektkoordinator

Administration; kansliet/museet

Tuomas Laatikainen

Museimästare

Registrator, utställningstekniker, fastighetsskötare

Kontaktuppgifter

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse sr

Tel. 09-647390

E-post:

Frågor gällande stipendier stipendier@gyllenbergs.fi

Andra ärenden stiftelsen@gyllenbergs.fi

Adress Georgsgatan 4 A 5, 00120 Helsingfors

Villa Gyllenberg Tel. 09-481333 / 09-647390

E-post villa@gyllenbergs.fi

Adress Granöstigen 11, 00340 Helsingfors