Styrelse och personal

från vänster: Tom Pettersson, Viveca Söderström-Anttila, Berdt Arell, Magnus Bargum, Ruth Illman, Mikael Knip,Henrik Enckell, Susanne Homén-Lindberg, Per-Henrik Groop, Kaj Hedvall. Från bilden saknas Kai Kartio.

Styrelse

Ordförande: Professor Per-Henrik Groop

Viceordförande och skattmästare: Kommerserådet Magnus Bargum

Medlemmar:

Överintendent Berndt Arell

MD Henrik Enckell

ED, DI Kaj Hedvall

Förvaltningsdirektör Susanne Homén-Lindberg

Docent Ruth Illman

Fil.mag. Kai Kartio

Professor Mikael Knip

Professor Tom Pettersson

Docent Viveca Söderström-Anttila

Sekreterare: VD Jannica Fagerholm


Nämnder

Medicinska sakkunnignämnden

Professor Per-Henrik Groop, ordf.

MD Henrik Enckell

Professor Mikael Knip

Professor Tom Pettersson

Docent Viveca Söderström-AnttilaMuseinämnden

Överintendent Berndt Arell, ordf.

Professor Per-Henrik Groop

Docent Ruth Illman

Fil.mag. Kai Kartio


Finansrådet

Kommerserådet Magnus Bargum

Professor Per-Henrik Groop

ED, DI Kaj Hedvall

Förvaltningsdirektör Susanne Homén-Lindberg


Personal

Jannica Fagerholm

Verkställande direktör

Antonia Laszlo

Stipendiekoordinator/Informatör

Lotta Nylund

Intendent

Siiri Oinonen

Publik- och programansvarig

Wilhelm Sjöberg

Ekonomiansvarig

Gabriella Tjeder-Kajander

Assistent

Tuomas Laatikainen

Museimästare