Styrelse och personal

från vänster: Tom Pettersson, Viveca Söderström-Anttila, Berdt Arell, Magnus Bargum, Ruth Illman, Mikael Knip,Henrik Enckell, Susanne Homén-Lindberg, Per-Henrik Groop, Kaj Hedvall. Från bilden saknas Kai Kartio. (styrelsen 2019)

Styrelse

Ordförande: Professor Per-Henrik Groop

Viceordförande och skattmästare: ED, DI Kaj Hedvall

Medlemmar:

Fil.mag. Berndt Arell

MD Henrik Enckell

VH Susanne Homén-Lindberg

Docent Ruth Illman

Fil.mag. Kai Kartio

Professor Mikael Knip

Professor Tom Pettersson

Docent Viveca Söderström-Anttila

ED Hanna Westman

Sekreterare: VD Jannica Fagerholm


Nämnder

Medicinska sakkunnignämnden

Professor Per-Henrik Groop, ordf.

MD Henrik Enckell

Professor Mikael Knip

Professor Tom Pettersson

Docent Viveca Söderström-AnttilaMuseinämnden

Överintendent Berndt Arell, ordf.

Professor Per-Henrik Groop

Docent Ruth Illman

Fil.mag. Kai Kartio


Finansrådet

ED, DI Kaj Hedvall

Professor Per-Henrik Groop

VH Susanne Homén-Lindberg

ED Hanna Westman


Personal

Jannica Fagerholm

Verkställande direktör

Allmänt lederaskap, placeringar

Antonia Laszlo

Stipendiekoordinator/Informatör

Stipendier, kommunikation

Lotta Nylund

Intendent

Utställningar, samlingen, låneförfrågningar

Siiri Oinonen

Publik- och programansvarig

Kommunikation, evenemang, museibutik, bildförfrågningar

Wilhelm Sjöberg

Ekonomiansvarig

Ekonomi, fastigheter

Gabriella Tjeder-Kajander

Projektkoordinator

Administration; kansliet/museet

Tuomas Laatikainen

Museimästare

Registrator, utställningstekniker, fastighetsskötare