Takaisin

Reijo ja Aijami Wileniuksen juhlaluento Snellman-korkeakoululla

23.05.2018
- Apurahat
Kevään aikana on Snellman-korkeakoululla järjestetty avoimien luentojen ja tapahtumien sarja. Olimme kuuntelemassa luentoa - Sivistyskäsitys steinerpedagogiikassa / tietokirjailija, historian opettaja, KM Jarno Paalasmaa ja yliopistolehtori, KT Jan-Erik Mansikka

Avoimien luentojen sarjassa KM Jarno Paalasmaa ja KT Jan-Erik Mansikka piti esitelmän aiheesta Sivistyskäsitys steinerpedagogiikassa Snellman-korkeakoululla 18.5.2018. Sivistys on vaikeasti määriteltävä käsite, ja sisältää tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. Sivistys liikkuu historiallisen tradition ja tulevaisuuden välimaastossa ja koetaan käsitteenä koulumaailmassa epämuodikkaaksi.

Steinerilla oli klassinen sivistyskäsite jonka perustana oli yksilöllisyys, esteettisyys ja luontosuhde. Gert Biesta on määrittänyt että sivistys on kvalifikaatio (opinnoista saa todistuksen), sosialisaatio (osa yhteiskuntaa, opettaa arvoja ja käytöstapoja) ja subjektifikaatio (määrittelemätön asia sinänsä, se on arvotietoisuutta, ihmiseksi kasvamista, oman itsensä tiedostaminen). Sivistyksellä tarkoitetaan että ei tartuta yhteen totuuteen, vaan ollaan avoimia uusille näkemyksille. Sillä tarkoitetaan taiteellisuutta, kykyä olla ihminen ja asettua toisen henkilön saappaisin, empaattisuutta ja sydämen sivistystä. Sivistys on itsekkyyden vastakohta. Professori emeritus Reijo Wilenius oli tilaisuudessa läsnä ja kiteytti sivistyksen olevan ”pellavalankojen pehmentämistä”. Enemmän aiheesta voi lukea Paalasmaan ja Mansikan artikkelissa https://journal.fi/kasvatusjaaika Steinerkasvatus sivistyskäsityksen viitekehyksessä.