Aikaisemmat symposiumit

Symposiumit toimivat keinona täyttää säätiön tehtävää. Vuodesta 1972 Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö on järjestänyt symposiumeja säätiön stipendeillä tukemaan lääketieteelliseen sektoriin liittyen.

Vuoden 2000 jälkeen symposiumit ovat olleet teemoiltaan monitieteellisiä, mikä on tuottanut mielenkiintoisia vuoropuheluja eri tieteensuuntausten välillä. Luennot on julkaistu kirjamuodossa sarjassa Acta Gyllenbergiana. Luennoitsijat ovat tulleet ympäri maailmaa ja ovat luennoillaan rikastuttaneet maamme lääketieteellistä osaamista. Seuraava symposium järjestetään syyskuussa 2017. Säätiö on järjestänyt seuraavat symposiumit:

2015 Tulevaisuuden ihminen - uutta ihmiskäsitysta etsimässä

2014 Memory – From neurobiological underpinnings to reminiscences in culture

2009 The many aspects of sleep 

2007 Music meets medicine 

2005 Time – the impact on body and soul 

 2003 Psyche, soma and pain 

 2001 The many faces of attention deficit hyperactivity disorder 

 2000 Philosophy meets medicine 

1999 Psychosomatic cardiology 

1998 Research in anthroposofical medicine 

1997 -98 Postgraduate course in psychosomatic medicine and research (fyra gånger 2 dagars symposier) 

1997 Anthroposofical music and singing therapy 

1995 Symposium on the environmental syndrome – psychosomatic disease experience induced by environmental factors 

1992 Symposium on psychoneuroimmunology and Autoimmunity 

1991 Symposium Konstnärlig Terapi 1990 Psychosomatics – a Challenge to health care 

1989 Symposium on dermatological psychosomatics 

1988 Eurytmi – Eurytmia – Eurythmie Symposium 1987 Symposium on infant care: A good start for mental health 

1985 Symposium on stress and psychosomatics 

1980 Psychsomatic factors in chronic illnesses symposium 

1978 Neuroendocrine symposium 1976 Psykosomatisk medicin – Psykosomaattista lääketiedettä 

1972 Symposium om cancer