Toiminta

Säätiö tukee apurahoin tutkimusta psykosomatiikan ja verentutkimuksen saralla. Säätiö tukee myös antroposofista lääketieteen tutkimusta joka pohjautuu Rudolf Steinerin opintiehen ja tutkii henkisyyden ja sielullisuuden vaikutusta ihmiseen kokonaisuutena. Tähän aihepiiriin liittyen säätiö tukee antroposofisten hoitoterapioiden jatkokouluttautumista sekä alan kirjallisuuden julkaisemista.

Säätiö edistää lääketieteellistä osaamista ja verkostoitumista yllämainitun aihepiirin puitteissa järjestämällä säännöllisesti lääketieteellisiä symposioita.

Villa Gyllenbergin toiminnan tarkoitus on lisätä kiinnostusta Signe ja Ane Gyllenbergin elämäntyötä kohtaan niin henkilöinä, säätiön perustajina kuin taiteen keräilijöinä. Näyttelyitä järjestetään sekä omin henkilöresurssein että yhteistyönä muiden samankaltaisten säätiöiden tai museoiden kanssa. Museon tilat soveltuvat mainiosti konsertteihin, esitelmätilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin jotka liittyvät henkisiin elämyksiin, kuten luoviin työpajoihin.


Säätiö tahtoo lisätä kulttuurin ja henkisyyden merkitystä yhteiskunnassa. Museo luo toiminnallaan puitteet elämyksille, ajatuksille ja keskusteluille.