Call for Papers

Call for Papers tutkijaseminaariin 8.5.2020

Viisas taide, avoin mieli? Taiteen ja esoteerisuuden kohtaamisia 7-8.5.2020

Viisas taide, avoin mieli? on Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön järjestämä monitieteinen, kaksipäiväinen seminaari, jonka on tarkoitus koota yhteen taiteesta ja esoteerisuudesta kiinnostuneita kotimaisia tutkijoita ja asiantuntijoita. Seminaarissa pohditaan miten eri tavoin taide ja esoteerisuus voivat kietoutua yhteen.

Symposiumin toisena päivänä 8.5.2020 Villa Gyllenbergissä järjestetään tutkijoille suunnattu seminaari, jossa eri alojen tutkijat voivat esitellä ja keskustella tutkimusaiheistaan poikkitieteellisen tapahtuman merkeissä muiden osallistujien, ja seminaarin ensimmäisen päivän luennoitsijoiden kanssa. Tutkijaseminaari on suunnattu esimerkiksi taiteentutkimuksen, kulttuurihistorian, uskontotieteiden, teologian, filosofian ja historian jatko-opiskelijoille ja post doc -tutkijoille. Tervetulleita ovat myös muut aihealueet, joissa taiteeseen ja esoteriaan liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia. Taiteenlajeista kuvataide on keskiössä, mutta myös muut taidemuodot voivat sopia aiheiksi.

Seminaari on suomen- ja ruotsinkielinen ja osallistujat valitaan mukaan esitelmäehdotusten perusteella. Tutkijaseminaarin keskustelut käydään osallistujien etukäteen palauttamien tekstien pohjalta. Seminaariesitysten pohjalta kootaan erikoisnumero Approaching Religion -lehteen. Lehti on englanninkielinen vertaisarvioitu open access -julkaisu. https://journal.fi/ar

Pyydämme Villa Gyllenbergin tutkijaseminaariin osallistumisesta kiinnostuneita tutkijoita lähettämään noin 150 sanan mittaisen esitelmäehdotuksen osoitteeseen siiri.oinonen@gyllenbergs.fi 1.11.2019 mennessä. Tutkijaseminaariin valitut pääsevät automaattisesti osallistumaan symposiumin ensimmäiseen päivään.

Info ja aikataulut:

Esitelmäehdotuksen oltava perillä viimeistään: 1.11.2019 klo 23.59

Valinnoista ilmoitetaan: 15.11.2019

Seminaaritekstien palautus: 1.4.2020

Symposium: 7.–8.5.2020

Lisätiedot: Siiri Oinonen, tapahtumakoordinaattori, siiri.oinonen@gyllenbergs.fi