Symposium 2020

Viisas taide, avoin mieli? Taiteen ja esoteerisuuden kohtaamisia 24-25.8.2020

Elämän ja kuoleman suuret kysymykset ovat aina kiehtoneet ja inspiroineet taiteilijoita. Taide ja luominen ovat tarjonneet mahdollisuuksia pohtia elämän tarkoitusta, todellisuuden olemusta ja kuoleman väistämättömyyttä. Monille taiteilijoille esoteerisuus ja erilaiset vaihtoehtoisen henkisyyden suuntaukset ovat avanneet hedelmällisen väylän näiden kysymysten pohtimiselle ja omakohtaisten vastausten etsimiselle.

Viisas taide, avoin mieli? on monitieteinen, kaksipäiväinen seminaari, jonka on tarkoitus koota yhteen taiteesta ja esoteerisuudesta kiinnostuneita kotimaisia tutkijoita ja asiantuntijoita. Seminaarissa pohditaan miten eri tavoin taide ja esoteerisuus voivat kietoutua yhteen. Millaisia aiheita, teemoja ja symboleita esoteeristen käsitysten ilmaisemiseen on käytetty? Voiko taiteen tekeminen olla meditaation kaltaista henkistä harjoittamista? Millaisten poliittisten tai henkilökohtaisten päämäärien tavoittelussa taiteilijat ovat hyödyntäneet antroposofiaa, teosofiaa tai spiritualismia? Voiko taiteen ja esoteerisuuden kohtaaminen tuottaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia?

Seminaarin kaikille avoin toinen päivä järjestetään 25.8.2020 Bio Rex -auditoriossa. Keskustelijoiksi kutsutut ovat esoteerisuuteen perehtyneitä taiteen- ja uskonnontutkijoita sekä taiteilijoita ja taidemaailman vaikuttajia.

Ilmoittautuminen toiseen päivään on suljettu, ja seminaari on täynnä. Lähetä viestiä osoitteeseen symposium@gyllenbergs.fi jos haluat jonotuslistalle.

Suuren kysynnän vuoksi tiistain 25.8.2020 tapahtuma tullaan striimaamaan Teamsin kautta. Lähetä viesti osoitteeseen symposium@gyllenbergs.fi viimeistään sunnuntaina 23.8.2020 jos haluat seurata tapahtumaa striimin kautta. Linkki striimaukseen lähetetään sähköpostitse maanantaina 24.8.

Symposiumin ensimmäisenä päivänä 24.8.2020 Villa Gyllenbergissä järjestetään tutkijoille suunnattu seminaari, jossa eri alojen tutkijat voivat esitellä ja keskustella tutkimusaiheistaan poikkitieteellisen tapahtuman merkeissä muiden osallistujien, ja seminaarin ensimmäisen päivän luennoitsijoiden kanssa. Tutkijaseminaari on suunnattu esimerkiksi taiteentutkimuksen, kulttuurihistorian, uskontotieteiden, teologian, filosofian ja historian jatko-opiskelijoille ja post doc -tutkijoille. Tervetulleita ovat myös muut aihealueet, joissa taiteeseen ja esoteriaan liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia.

Lue lisää ensimmäisen symposiopäivän ohjelmasta, puhujista sekä tutkijaseminaarin Call for Papersistä.