Hakulomake

Sähköinen hakulomake toimii kotisivuillamme 24.12.2019 ja 31.1.2020 (klo 23.59) välisenä aikana. Lomake on täytettävissä ja lähetettävissä vain tämän ajanjakson ajan, muina aikoina lomaketta ei voi lähettää sähköisesti.

Sekä yksittäiset tutkijat että tutkimusryhmät voivat hakea tutkimusapurahoja.

Jatkokoulutus- ja projektiapurahoja haetaan henkilökohtaisesti. Jos kyseessä on ryhmäprojekti, koko ryhmää varten ei voi hakea samalla lomakkeella, vaan jokainen ryhmän jäsen hakee omalla lomakkeella. Hakijana voi myös olla rekisteröity yhdistys. Yhdellä lomakkeella voi yksi hakija hakea vain yhtä tarkoitusta varten kyseissen hakukauden aikana (2 vuotta). Aihe voi olla jatkokoulutus, kurssi (jossa voi olla useampi kurssijakso), matka, kirjan julkaisu tai muu projekti joka kuuluu säätiön aihepiiriin.

Jatkokoulutus- ja projektiapurahoja hakevan on ilmoitettava peruskoulutuksensa ja, jos koulutus tapahtuu ulkomailla, todistettava myös kielitaitonsa. Hakemuksesta on käytävä ilmi kuka järjestää koulutuksen ja hakemuksessa on oltava kurssiohjelma.

Kaikki tarvittavat tiedot on täytettävä hakemukseen, emme ota vastaan liitteitä tai paperihakemuksia

Lähettäkää hakemus ainoastaan sähköisesti. Paperikopioita haemuksesta ei oteta vastaan.


Hakulomakkeeseen pääset tästä