FAQ

Voiko apurahansaaja käydä myös työssä?

Kyllä voi. Lomakkeeseen täytetään, kuinka pitkään hakijan on tarkoitus tutkia apurahan tuella. Jos hakija on tutkijana osa-aikaisesti, tulee arvioida kuinka kauan tutkimus kestäisi kokoaikaisesti tehtynä ja minkä ajan hakija toivoo olevansa eläkevakuutettu. Lisätietoa eläkekysymyksistä antaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos osoitteessa www.mela.fi.

Voiko apurahaa hakea säätiöltä, jos on samanaikaisesti hakenut muualta, mutta ei vielä tiedä onko saanut tukea?

Kyllä voi.

Mitä tarkoitetaan virkkeellä ”apuraha on henkilökohtainen”?

Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu tutkimuksen rahoitukseen, eikä instituution yleisiin kuluihin. Jos hakemuksen budjettiin halutaan sisältää yliopistokuluja, on ne lisättävä kohtaan muut kulut. Jos kulut ylittävät 2000 €, on kulut eriteltävä tutkimussuunnitelmassa.

Miten selvitys tehdään?

Katso kotisivuiltamme kohdasta apurahojen selvitys. Sieltä löytyy lomakkeet tutkimusapurahoille ja jatkokoulutus ja matka-apurahoille. Vuodesta 2014 lähtien jaettujen apurahojen selvitykset tehdään sähköisesti, sekä lähetetään yhtenä allekirjoitettuna paperitulosteena säätiölle osoitteeseen Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, Yrjönkatu 4 A 5, 00120 Helsinki. Tulosteeseen voi liittää liitteitä.

Kumman selvityslomakkeen valitsen?

Tutkimuslomake täytetään nimenomaan tutkimuksen selvitystä tehdessä. Selvityslomake jatkokoulutusta ja projekteja varten täytetään, kun kyseessä on jatkokoulutus, kirjaprojekti tai muu tarkoitus.

Mihin päivämäärään mennessä on selvitys lähetettävä?

Tutkimusapurahan käytöstä tulee tehdä selvitys viimeistään 15.12.2017. Jos tutkimusaikaa on pidennetty, on selvitys lähetettävä viimeistään 31.12.2020. Jatkokoulutus ja projektit selvitetään niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 31.3.2018.

Hyväksytäänkö päivärahat matkakuluina?

Ei hyväksytä.