FAQ

Voiko apurahansaaja käydä myös työssä?

Kyllä voi. Lomakkeeseen täytetään, kuinka pitkään hakijan on tarkoitus tutkia apurahan tuella. Jos hakija on tutkijana osa-aikaisesti, tulee arvioida kuinka kauan tutkimus kestäisi kokoaikaisesti tehtynä ja minkä ajan hakija toivoo olevansa eläkevakuutettu. Lisätietoa eläkekysymyksistä antaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos osoitteessa www.mela.fi.

Voiko apurahaa hakea säätiöltä, jos on samanaikaisesti hakenut muualta, mutta ei vielä tiedä onko saanut tukea?

Kyllä voi.

Mitä tarkoitetaan virkkeellä ”apuraha on henkilökohtainen”?

Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu tutkimuksen rahoitukseen, eikä instituution yleisiin kuluihin. Jos hakemuksen budjettiin halutaan sisältää yliopistokuluja, on ne lisättävä kohtaan muut kulut. Jos kulut ylittävät 2000 €, on kulut eriteltävä tutkimussuunnitelmassa.

Miten selvitys tehdään?

Katso kotisivuiltamme kohdasta apurahojen selvitys. Sieltä löytyy lomakkeet tutkimusapurahoille ja jatkokoulutus ja matka-apurahoille.

Kumman selvityslomakkeen valitsen?

Tutkimuslomake täytetään nimenomaan tutkimuksen selvitystä tehdessä. Selvityslomake jatkokoulutusta ja projekteja varten täytetään, kun kyseessä on jatkokoulutus, kirjaprojekti tai muu tarkoitus.

Hyväksytäänkö päivärahat matkakuluina?

Ei hyväksytä.