Hakuohjeet

Hakuaika

Seuraavan kerran apurahoja voi hakea 24.12.2021 – 31.1.2022 välisenä aikana.

Ohjeet

Kaikki hakemukset on toimitettava ainoastaan sähköisesti. Vain ohjeiden mukaisesti toimitetut hakemukset huomioidaan.

Huom! Kotisivuilla on eri hakulomakkeet tutkimusapurahojen ja jatkokoulutus- ja projektiapurahojen hakemista varten.

Tutkimuksen kestoaika

Tutkimusapurahat ovat myönnetty kaudelle 2020–2021. Selvitys toimitetaan 15.12.2021 mennessä. Pyydettäessä voi tutkimuksen kestoa pidentää kahdella vuodella, jolloin myös maksueriä voi siirtää eteenpäin. Apuraha on tuolloin nostettava viimeistään 31.12.2023 ja selvitys on toimitettava viimeistään 31.3.2024.

Jos tutkija tai tutkijaryhmä hakee lisärahoitusta kahden vuoden kuluttua, on väliselvitys jätettävä 15.12.2021.

Tutkimuskulujen arvio

Jos tutkimuskulujen arvioon halutaan sisällyttää yliopistokuluja (overheads), lisätään ne kohtaan muut kulut. Jos kyseiset muut kulut ovat enemmän kuin 2000 €, on kulut eriteltävä tutkimussuunnitelmassa.

Tutkija voi tahdottaessa solmia yliopistositoumuksen.

Jatkokokoulutus- ja projektiapurahojen määräajat

Jatkokoulutus tai projekti on toteutettava 1.4.2020 ja 30.9.2022 välisenä aikana. Selvitys apurahan käytöstä on toimitettava heti koulutuksen tai projektin päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31.12.2022.

Jatkokoulutus- ja projektiapurahoja haetaan henkilökohtaisesti. Jos kyseessä on ryhmäprojekti, koko ryhmää varten ei voi hakea samalla lomakkeella, vaan jokainen ryhmän jäsen hakee omalla lomakkeella. Hakijana voi myös olla rekisteröity yhdistys. Yhdellä lomakkeella voi yksi hakija hakea vain yhtä tarkoitusta varten kyseisen hakukauden aikana (2 vuotta). Aihe voi olla jatkokoulutus, kurssi (jossa voi olla useampi kurssijakso), matka, kirjan julkaisu tai muu projekti joka kuuluu säätiön aihepiiriin.

Jatkokoulutus- ja projektiapurahoja hakevan on ilmoitettava peruskoulutuksensa. Hakemuksesta on käytävä ilmi kuka järjestää koulutuksen ja hakemuksessa on oltava kurssiohjelma.

Kaikki tarvittavat tiedot on täytettävä hakemukseen, emme ota vastaan liitteitä tai paperihakemuksia.


Lähettämälla hakemuksen hakija vahvistaa, että

  • säätiö saa julkaista hakijan nimen, apurahanhenkkeen otsikon ja apurahan määrän kotisivuillaan apurahansaajien listalla ja säätiön vuosikertomuksessa
  • hän hyväksyy että tieto myönnettävästä apurahasta voidaan ilmoittaa muille rahoittajille ennen julkistamista päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi
  • apurahansaaja sitoutuu selvityksen toimittamiseen määräaikaan mennessä. Lisää kohdassa apurahan selvitys.

Säätiö noudatettaa henkilötietolain yleissäännöksiä salassapitovelvollisuudesta.

Tietosuoja

Apurahan vastaanotto

Vastaus lähetetään toukokuun loppuun mennessä. Vastaanottajat julkistetaan säätiön kotisivuilla ja vuosikertomuksessa.

Apurahapäätökset tehdään säätiön vuosikokouksessa, minkä jälkeen vastauskirjeet lähetetään sähköisesti.

Tutkimusapurahat maksetaan kahdessa osassa, yksi erä kumpanakin vuonna ellei toisin sovita.

Jatkokoulutus- ja projektiapurahat maksetaan yhtenä eränä. Apuraha maksetaan tilille, kun myöntökirjeen linkin kautta pyytää maksua.

Myönnettyä apurahaa ei makseta ennen kuin edellinen apuraha on selvitetty.

Myönnetyt apurahat ilmoitetaan MELA:lle (Maatalousyrittäjien eläkelaitos)
jos tutkimuksen kesto on vähintään neljä kuukautta tai pidempi tai jos MELA:n vuosittain tarkastama apurahan vähimmäisraja ylittyy.

Säätiö ilmoittaa ohjeiden mukaan verottajalle vuosittain maksetut apurahat.

Tutkimusapurahat, jotka on myönnetty vuonna 2020 täytyy nostaa viimeistään 31.12.2023. Jatkokoulutus- ja projektiapurahat tulee nostaa viimeistään 31.12.2021.

Vastauksia kysymyksiin

Mikäli teillä on kysyttävää yllämainituista ohjeista ottakaa yhteyttä säätiöön, Antonia Laszlo 09-647390 tai sähköposti antonia.laszlo(at)gyllenbergs.fi