Apurahojen selvitys

Jokaisesta vastaanotetusta apurahasta on laadittava säätiölle sähköinen selvitys. Uutta apurahaa ei makseta jos selvitystä ei ole toimitettu. Hakija sitoutuu allekirjoituksellaan jo hakiessaan toimittamaan sähköisen selvityksen apurahan käytöstä.

Tutkimusapurahat jotka on myönnetty kaudelle 2018-2019, selvitetään 15.12.2019 mennessä. Jos tutkimuksen kestoa on pidennetty, on selvitys toimitettava viimeistään 31.3.2022

Selvitys jatkokoulutus ja projekti-apurahan käytöstä on toimitettava
heti koulutuksen tai matkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31.3.2019.
Mikäli haette uutta apurahaa 2020 on selvitys tehtävä viimeistään
15.12.2019.


Vuodesta 2014 lähtien jaettujen apurahojen selvitykset lähetetään sekä sähköisesti että paperitulosteena säätiölle. Linkin lomake alla löytyy nyt myös selvityslomakkeet tutkimusapurahoja ja jatkokoulutus ja projektiapurahoja varten. Käyttäkää samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kuin hakiessanne apurahaa. Valitkaa minkä apurahan selvitätte. Täyttäkää selvityslomake, lähettäkää se sähköisesti ja tulostakaa yhtenä kappaleena.

Tutkimusselvityksen mukana voi lähettää liitteenä erillisen tutkimusraportin. Selvityksiin jotka koskevat jatkokoulutusta ja projekteja liitetään kurssitodistus tai projektiin liittyvää aineistoa. Maksukuitteja ei tarvitse lähettää. Selvitys lähetetään osoitteeseen Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, Yrjönkatu 4 A 5, 00120 Helsinki.

Apuraha voidaan periä takaisin mikäli sitä ei ole käytetty hakemuksessa olevaan tarkoitukseen.

Selvityslomakkeeseen pääset klikkaamalla linkkiä