Apurahojen selvitys

Jokaisesta vastaanotetusta apurahasta on laadittava säätiölle sähköinen selvitys. Uutta apurahaa ei makseta jos selvitystä ei ole toimitettu.

Tutkimusapurahat jotka on myönnetty kaudelle 2020-2021, selvitetään 15.12.2021 mennessä. Jos tutkimuksen kestoa on pidennetty, on selvitys toimitettava viimeistään 31.3.2024.

Selvitys jatkokoulutus ja projekti-apurahan käytöstä on toimitettava
heti koulutuksen tai matkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31.12.2022.
Mikäli haette uutta apurahaa 2022 on selvitys tehtävä viimeistään
15.12.2021.

Selvitykset on toimitettava ainoastaan sähköisesti.

Apuraha voidaan periä takaisin mikäli sitä ei ole käytetty hakemuksessa olevaan tarkoitukseen.

Kirjaudu järjestelmään ja täytä selvityslomake