Apurahojen selvitys

Jokaisesta vastaanotetusta apurahasta on laadittava säätiölle sähköinen selvitys. Uutta apurahaa ei makseta jos selvitystä ei ole toimitettu.

Tutkimusapurahat jotka on myönnetty kaudelle 2018-2019, selvitetään 15.12.2019 mennessä. Jos tutkimuksen kestoa on pidennetty, on selvitys toimitettava viimeistään 31.3.2022

Selvitys jatkokoulutus ja projekti-apurahan käytöstä on toimitettava
heti koulutuksen tai matkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31.1.2020.
Mikäli haette uutta apurahaa 2020 on selvitys tehtävä viimeistään
15.12.2019.

24.12.2019 lähtien apurahojen selvitykset tehdään uutta hakemusjärjestelmää käyttäen, myös 2018-2019 myönnetyt apurahat.

Selvitykset on toimitettava ainoastaan sähköisesti.

Tarvitset vain pyytää uuden salasanan kirjautumissivulla, niin pääset järjestelmään. Seuraa ohjeita kirjautumissivulla.

Apuraha voidaan periä takaisin mikäli sitä ei ole käytetty hakemuksessa olevaan tarkoitukseen.

Kirjaudu järjestelmään ja täytä selvityslomake