Ulla Karkkainen

Ulla Kärkkäinen

Ulla Kärkkäinen on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2019. Ulla on pohjakoulutukseltaan laillistettu ravitsemusterapeutti. Häntä kiinnostaa erityisesti kokonaisvaltainen ja poikkitieteellinen tutkimus painonhallinnan, syömiskäyttäytymisen ja mielenterveyden äärellä. Näiden aiheiden äärellä laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen sekä ihmisen mielen ja käyttäytymisen syvempi ymmärrys on erityisen tärkeää, jotta lihavuutta voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa hyvin. Tästä syystä hän on tutkimus- ja asiakastyön ohessa opiskellut myös kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi ja parhaillaan opiskelee myös lasten ja nuorten kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi.

Ulla havaitsi väitöskirjassaan, että selkeä vähemmistö nuorista aikuisista onnistui pitkäaikaisessa painonhallinnassa ja laihduttamattomuus selitti painonhallinnassa onnistumista sekä naisilla että miehillä. Normaalipainoisuus tai edes tyytyväisyys omaan kehoon ei suojannut kaikkia laihduttamiselta. Enemmistö normaalipainoisista nuorista aikuisista halusi painaa vähemmän ja jopa 23% painoonsa tyytyväisistä nuorista naisista raportoi laihduttaneensa. Tämä on huolestuttavaa, sillä tutkimuskirjallisuuden mukaan erityisesti normaalipainoisilla laihduttajilla lihomisen riski on suurentunut, Kärkkäinen kertoo.

Vaikka lihominen on valtava kansanterveysongelma, sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin huomioivia pitkäaikaisia väestötutkimuksia, jotka tarkastelevat turvallista laihduttamista sekä primaaria painonhallintaa eli painonhallintaa ennen laihduttamista ajankohtaisessa aineistossa nuorilla aikuisilla on niukasti.

Väitöskirjatutkimuksen jälkeinen tutkimus keskittyykin lihavuuden onnistuneeseen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon pitkällä aikavälillä. Tällä apurahakaudella Ulla keskittyy erityisesti tutkimaan turvallista laihduttamista ja primaaria painonhallintaa pitkällä aikavälillä selittäviä tekijöitä laajasta väestöaineistosta.

Kilpailu apurahoista on kiristynyt entisestään ja riittävän rahoituksen saaminen on erityisen haastavaa. Tämä apuraha on äärimmäisen tärkeä tutkimustyön jatkamiselle asiakastyön ja psykoterapeutin koulutuksen ohessa, joita ilman painonhallinnan, laihduttamisen, syömiskäyttäytymisen ja kehonkuvan haasteisiin vaikuttavien tekijöiden riittävän laaja ja syvä ymmärrys jäisi saavuttamatta. Säätiön myöntämä tutkimusapuraha tähän vaiheeseen tutkijan uraa on erityisen arvokas.