Seminaari 25915 104

Markku Niinivirta

Markku Niinivirta sai Gyllenbergin säätiöltä vuonna 2016 apurahan väitöskirjan tekemistä varten. Hänen väitöskirja-aiheensa on Fronesis opettajankoulutuksen taustafilosofiassa: Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen.

Sana fronesis tarkoittaa ”käytännöllinen järki”. Väitöskirjan fronesis-teorian ja empirian kohtaamisessa on muodostunut käsitys siitä, että toimija pyrkii ilmaisemaan itseään toimintavalmiuden ja toiminnan kautta. Tämän lisäksi opettaja toimijana pyrkii syvemmällä, henkisellä tasolla löytämään oman tarkoituksensa ja päämääränsä, jotka liittyvät juuri luonteenhyveiden ja intellektuaalisten hyveiden yhteyden löytämiseen ja silloittamiseen käytännön elämässä. Tämän voi nähdä opettajuuteen liittyvänä keskeisenä henkisen kasvun haasteena ja tehtävänä, jota voidaan tutkia opettajien kertomuksissa heidän tiestään opettajuuteen.

 

Kasvatuksessa ja itsekasvatuksessa luonteen hyveiden ja intellektuaalisten hyveiden toiminnallisen luonteen ymmärtäminen ja niiden laadullinen kehittäminen on haastava tehtävä. Snellman-korkeakoulun luokanopettajan koulutusta tarkasteltaessa keskeiseksi tulokseksi muodostui Elävä akatemia -malli. Tässä avautuu taiteellisen työskentelyn laajat ja kiinnostavat mahdollisuudet kasvatuskäytännössä.  

 

Väitöstilaisuudessa vastaväittäjänä oli professori emeritus Jarmo Toiskallio ja kustoksena toimi professori Veli-Matti Värri.