Maria Arman

Maria Arman

Sain ensimmäisen apurahan Signe ja Ane Gyllenbergin säätiöltä tohtoriopintoihini vuonna 2000. Olen sittemmin hakenut ja saanut apurahoja pitkäkestoiseen, antroposofista lääkintää koskevaan hoitotieteen tutkimukseen, jota tein Vidarkliniken-sairaalassa Ruotsin Järnassa.

Maisteritutkintoni lopputyö liittyi antroposofista hoitoa käsittelevään tutkimukseen Linköpingin yliopistossa vuonna 1998, minkä jälkeen minulle tarjoutui tilaisuus jatkaa opintoja Åbo Akademin tutkijana Vaasan hoitotieteen laitoksella 1999–2003. Vuoden 2003 tohtorinväitöskirjani terveystieteen hoitotieteen suuntautumisvaihtoehdon alalta oli aiheeltaan ”Kärsimys ja olemassaolo potilaan maailmassa – naisten kokemuksia elämästä rintasyövän kanssa”. Väitöstutkimukseni ohjaaja oli legendaarinen hoitotieteen professori Katie Eriksson, ja sain Åbo Akademista hyvän koulutuksen, josta on ollut minulle paljon iloa akateemisella urallani.

Vuodesta 2005 lähtien olen toiminut kokopäiväisesti hoitotieteen lehtorina ja dosenttina Tukholmassa Karoliinisen instituutin neurotieteen, hoitotieteen ja yhteiskuntatieteen laitoksen hoitotyön yksikössä.

Karoliinisessa instituutissa olen toiminut kiinteässä tutkimusyhteistyössä Torkel Falkenbergin kanssa ja ollut mukana integratiivisen hoidon tutkijaryhmässä, johon kuuluu useita aktiivisia tutkijoita ja yhteistyökumppaneita.
Vidarklinikenillä tekemässäni tutkimuksessa olen toiminut johtajana hankkeissa, joissa on selvitetty potilaiden kokemusta hoidosta, potilaiden hoitotyytyväisyyden arviointia sekä kuvauksia hoidosta ja antroposofisesta hoitokulttuurista. Näistä tutkimuksista on raportoitu tieteellisissä julkaisuissa. Useiden potilashaastatteluihin perustuvien laadullisten hankkeiden tuloksena olemme myös kehittäneet uuden mittavälineen, jota kutsumme nimellä Hälsa-lidande-skala, terveys-kärsimys-jatkumo.

Olen vuosien mittaan toiminut ohjaajana maisteri- ja jatkotutkinto-opiskelijoille, joiden tutkimusalana on ollut antroposofinen hoitoympäristö. Vuonna 2020 saamani apurahan turvin valmistelen yhdessä Karoliinisen instituutin tohtoriopiskelija Linn Rönne-Petersenin kanssa katsausartikkelia, joka käsittelee ajankohtaista kansainvälistä tutkimusta antroposofisessa hoitokontekstissa.

Olen surukseni joutunut seuraamaan, miten Järnassa sijaitseva antroposofinen Vidarkliniken-sairaala ajautui poliittisten päätösten vuoksi niin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, että sairaala joutui vuonna 2019 lopettamaan toimintansa ja haettiin konkurssiin.