Anne-Marie Somero

somero-233x300.jpg#asset:349



Diplomieurytmisti – diplomihoitoeurytmisti – M.A. eurythmytherapy

Miten valitsit eurytmian ammatiksesi?

Kesätyöharjoittelu Sveitsissä muuttui onnellisen sattuman johdosta hoitotehtäviksi Ita Wegman-klinikalla. Juuri ennen kotiinlähtöä kävin Goetheanumissa, joka rakennuksena ja olemuksellaan teki minuun syvän vaikutuksen. Kiinnostus eurytmiaan heräsi heti, kun näin siellä eurytmiaa. Päätin opiskella sitä ja hakeuduin Wieniin opiskelemaan eurytmian opettajaksi ja sen ohella eurytmiaterapeutiksi.

Miten harjoitat eurytmiaa tänä päivänä?

Työskentelen Elias-koulussa eurytmiaterapeuttina yhteistyössä antroposofisen koululääkärin kanssa. Olen ollut Suomessa yksi ammattiin johtavan eurytmiakoulutuksen perustajista ja opettajista. Koulutus toimii Snellman-korkeakoulun sivutoimiyksikkönä ja valmistaa eurytmian opettajan tutkintoon, jonka jälkeen voi ulkomailla opiskella eurytmiaterapiaa. Steinerkouluissa eurytmia on oppiaineena koko koulunkäynnin aikana. On todettu, että eurytmialla on lapsiin harmonisoiva ja vahvistava vaikutus. Se auttaa lapsia, joilla on keskittymisvaikeuksia, rauhoittaa ja tukee minän kehitystä. Eurytmiaterapiaa annan vain oppilaille, jotka tulevat lääkärin lähetteellä. Eurytmiassa ilmaistaan äänteitä ja säveliä liikkeen muodossa. Jokaiselle äänteelle, sävelelle ja intervallille on oma liikkeensä. Eurytmiaa tehdään joko puheeseen, esimerkiksi runonlausuntaan, tai soitinmusiikkiin. Liikkeissä ja äänteissä puhuu aina sielu, jota eurytmia ilmaisee. Eurytmiaesityksissä ovat lisänä puvut ja hunnut sekä valaistus, jotka väreillään korostavat kappaleen tunnelmaa.

Mitä hoitoeurytmian saralla on tapahtunut viime vuosina?

Sanaa hoitoeurytmia käytettiin pääsääntöisesti vuoteen 2010 saakka, sen jälkeen sovittiin kansainvälisemmästä nimestä eurytmiaterapia. Eurytmiaterapia on liiketerapiaa, jolla autetaan ihmistä löytämään oma tasapainonsa. Ulkomailla on useita klinikoita, joissa potilaita hoidetaan antroposofisilla hoidoilla. Eurytmiaterapia on tärkeä osa antroposofista lääketiedettä, jota käytetään akuuteissa ja kroonisissa sairauksissa. Se on ennaltaehkäisevää terveyden ylläpitoa ja auttaa jälkihoitona vaikeistakin sairauksista toivuttaessa. Rudolf Steiner kehitti hoitoeurytmian lääkäreiden käyttöön, koska hän oli vakuuttunut siitä, että eurytmialla voi parantaa. Eurytmiaterapiaa on tällä hetkellä Suomessa useassa steinerkoulussa, hoitopedagogissa kouluissa ja kodeissa, sekä yksityisvastaanotoilla. Eurytmiaterapiasta voi nykyisin suorittaa maisterin tutkinnon. Gyllenbergin säätiön matka-apurahojen avulla olen suorittanut sen vuonna 2010 Saksassa (Alanus University of Arts and Social sciences). Tutkimustuloksia eurytmiaterapian vaikutuksista saadaan vuosittain yhä enenevässä määrin eri eurytmiaterapian alueilta. Maailman laajuiset eurytmiaterapian päivät järjestetään toisen kerran Goetheanumissa huhtikuussa 2016, joissa suomalaiset eurytmiaterapeutit opettavat ja esiintyvät.

Mikä on SET ry?

Eurytmiaterapeuttien ammattiyhdistys, Suomen eurytmiaterapeutit ry, perustettiin syksyllä 2011.(Kotisivut: www.eurytmiaterapia.fi ) Jäseniä on runsaat kaksikymmentä, eli melkein kaikki Suomen eurytmiaterapeutit. Yhdistyksen jäsenet täyttävät AnthroMed vaatimukset, eli heillä on Goethanumin hyväksymä ammattitaito. Vain ammattiyhdistyksen kautta voi hakea AnthroMed-statusta. Yhdistys ylläpitää jäsenistön ammattitaitoa järjestämällä vuosittain useita jatkokoulutus- ja luentotilaisuuksia. Gyllenbergin säätiö on tukenut tätä koulutustoimintaa. Yhdistys kuluu lisäksi kansainväliseen kuvataideterapeuttien ja eurytmiaterapeuttien yhteiseen järjestöön (International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies) sekä työskentelee kansainvälisen International Eurythmy Therapy Forum -järjestön kanssa.( http://www.heileurythmie-medsektion.net)