Aikaisemmat symposiumit

Symposiumit toimivat keinona täyttää säätiön tehtävää. Vuodesta 1972 Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö on järjestänyt symposiumeja säätiön stipendeillä tukemaan lääketieteelliseen sektoriin liittyen.Vuonna 2020 järjestettiin taide symposiumi.

Vuoden 2000 jälkeen symposiumit ovat olleet teemoiltaan monitieteellisiä, mikä on tuottanut mielenkiintoisia vuoropuheluja eri tieteensuuntausten välillä. Luennoitsijat ovat tulleet ympäri maailmaa ja ovat luennoillaan rikastuttaneet maamme lääketieteellistä osaamista. Säätiö on järjestänyt seuraavat symposiumit:

2020 Viisas taide, avoin mieli? Taiteen ja esoteerisuuden kohtaamisia

2019 Rethinking Health Care: techniques, challenges and ways forward

2017 Childbearing, Parenthood and outcomes of Children - An interplay between psychological and biological factors

2015 Tulevaisuuden ihminen - uutta ihmiskäsitysta etsimässä

2014 Memory – From neurobiological underpinnings to reminiscences in culture

2009 The many aspects of sleep

2007 Music meets medicine

2005 Time – the impact on body and soul

2003 Psyche, soma and pain

2001 The many faces of attention deficit hyperactivity disorder

2000 Philosophy meets medicine

1999 Psychosomatic cardiology

1998 Research in anthroposofical medicine

1997 -98 Postgraduate course in psychosomatic medicine and research (fyra gånger 2 dagars symposier)

1997 Anthroposofical music and singing therapy

1995 Symposium on the environmental syndrome – psychosomatic disease experience induced by environmental factors

1992 Symposium on psychoneuroimmunology and Autoimmunity

1991 Symposium Konstnärlig Terapi 1990 Psychosomatics – a Challenge to health care

1989 Symposium on dermatological psychosomatics

1988 Eurytmi – Eurytmia – Eurythmie Symposium 1987 Symposium on infant care: A good start for mental health

1985 Symposium on stress and psychosomatics

1980 Psychsomatic factors in chronic illnesses symposium

1978 Neuroendocrine symposium 1976 Psykosomatisk medicin – Psykosomaattista lääketiedettä

1972 Symposium om cancer