Back
Sekel

Sekelskaparna

11.10.2017
- Grants

På stiftelsedagen 1.10 avgjordes den stora innovationstävlingen Sekelskaparna.

Finländska stiftelser gav det 100-åriga Finland en oförglömlig gåva genom att belöna fem lösningar för ökat
välmående bland unga med sammanlagt 2,45 miljoner euro.

Målet med innovationstävlingen Sekelskaparna var att hitta lösningar som ökar ungas välmående.
De vinnande lösningarna finansieras av 21 stiftelser.


Sekelskaparnas vinnare:

Gutsy Go, 1,5 miljoner euro 

Someturva, 500 000 euro

RT Lit, 150 000 euro

Integrify, 150 000 euro

Elämän Peili, 150 000 euro


Stiftelserna som finansierar vinnarna:

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Helmi Holmgrens Stiftelse,
Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse, Jenny och Antti Wihuris
fond, KAUTE-stiftelsen, Koneen Säätiö, Kymin Osakeyhtiön
100-vuotissäätiö, Suomen Lääketieteen Säätiö, Mannerheims
Barnskyddsförbunds forskningsstiftelse, Marjatta ja Eino Kollin Säätiö,
Me-säätiö, OLVI-stiftelsen, Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse,
Saastamoinen-stiftelsen, Finlands kulturfond, Svenska
litteratursällskapet i Finland, Teknologiindustrin rf:s
100-årsstiftelse, Industrins och arbetsgivarnas centralförbunds
(TT)-stiftelse, Ulla Tuomisen säätiö, Väinö Tanners stiftelse och
William ja Ester Otsakorven Säätiö