Back

Förläsning på Snellmanhögskolan

23.05.2018
- Grants
Snellman högskolan har under våren ordnat en serie öppna föreläsningar och evenemang. Vi deltog i föreläsningen Sivistyskäsitys steinerpedagogiikassa / tietokirjailja, historian opettaja, KM Jarno Paalasmaa ja yliopistolehtori, KT Jan-Erik Mansikka

Steiners bildningsbegrepp baserade sig på individualitet, estetik och förhållandet till naturen. Gert Biesta har definierat att bildning består av kvalifikation (studierna resulterar i betyg), socialisation (är en del av samhället, lär ut värderingar och etikettsregler) och subjektifikation (odefinierbar i sig, innebär medvetenhet om värderingar, att växa som människa, ha självrespekt).

Med bildning menas att man inte stannar vid en sanning utan är öppen för nya intryck. Med bildning avses också konstnärlighet, förmåga att sätta sig i en annan människas situation, empati och hjärtats bildning. Motsatsen till bildning är själviskhet. Professor emeritus Reijo Wilenius var närvarande vid föreläsningen konstaterade att bildning kan liknas vid ”att häckla linet”. Mera om ämnet står att läsa i lukea Paalasmaas och Mansikkas artikel https://journal.fi/kasvatusjaaika Steinerkasvatus sivistyskäsityksen viitekehyksessä.