Pågående utställning

Plock ur den gyllenbergska samlingen 22.11.2017-25.3.2018

Från Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses samling har vi nu lyft fram verk av bl.a. Edelfelt, Gallen-Kallela och Helene Schjerfbeck. Schjerfbeck var Ane Gyllenbergs favoritkonstnär och ett ansenligt antal av hennes verk är utställt i museet.

I galleriet hittar du även tematiska helheter som Landskapsbilder, Arbetare och urbant liv samt Kaffestunder och interiörer.