Utställningar

Ane Gyllenberg - En samlares självständighet 29.03 – 29.10 2017

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse firar Finlands 100-åriga självständighet med utställningen Ane Gyllenberg - En samlares självständighet. Vid sidan av stiftelsens egna verk visas 47 inlånade verk ur vårt lands främsta konstsamlingar.

Utställningen i Villa Gyllenberg lyfter fram stiftelsens viktigaste verk. Vid sidan av dem visas verk inlånade från andra finländska konstsamlingar för att fördjupa den gyllenbergska samlingens starka berättelse om konsten i Finland.

Jubileumsutställningen omfattar ett hundratal verk och är indelad i fyra teman: 1) Melankoliska rum, 2) Vierge Moderne – den moderna jungfrun, 3) Nationellt stämningsmåleri och 4) Barnet i konsten.

Atmosfären i Finland kokade på 1890-talet. Melankoliska rum återspeglar den andliga rastlöshet och dröm om att nå bortom verkligheten som präglade den tiden. De viktigaste verken som hör till nämnda temat är Akseli Gallen-Kallelas målningar Ad Astra (1907), Problem (Symposion) samt flera målningar av nakna ynglingar genom vilka Magnus Enckell utforskade ungdomen och det androgyna. I blickfånget i det här temat finns också en unik serie skoningslösa självporträtt av Helene Schjerfbeck samt ett antal sällsynta historiska målningar. 

Kvinnan frigjordes från sina traditionella roller som kärlekens gudinna och gudaföderska vid sekelskiftet. Akseli Gallen-Kallelas Madonna (1891), Tyko Sallinens Mirri i grönt (1911), Pekka Halonens Efter gitarrlektionen (1894) samt Helene Schjerfbecks Fragment (1904) och Elegant dam (ca 1928) är nyckelverk för Vierge Moderne-temat.

Den växande nationalkänslan uttrycktes också genom landskapsmålningar. Werner Holmbergs Motiv från Toriseva (1859), Eero Järnefelts Ödemarksberg (1891), Ellen Thesleffs Midsommar (1912) och Tyko Sallinens Vårvinter (1914) tolkade den växande nationalkänslan vid sidan av Gallen-Kallelas Keitele (1904).

Akseli Gallen-Kallelas Tiggargossen (1887) var en av Ane Gyllenbergs mest älskade målningar. Albert Edelfelts Lekande pojkar (1884) hör däremot till de konstverk finländarna känner bäst till. Under temat Barnet i konsten får de sällskap av bland annat Helene Schjerfbecks verk Flickan vid gärdet (1897–1902) och Vedhuggaren (1910–11).

I Villa Gyllenbergs andra våning presenteras bankiren Ane Gyllenbergs (1891–1977) liv och bedrifter.   

I samband med utställningen utkommer en omfattande bok på verk i Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses konstsamling. 

Under jubileumsåret fortsätter Villa Gyllenberg sitt mångsidiga kulturprogram med konserter samt en föreläsningsserie som går in på djupet i de teman som tangerar jubileumsutställningen. Föreläsningarna är tvåspråkiga.

Vårens föreläsningar:
26.4.2017, kl. 18: Konst och religionsmöten – kreativ andlighet i dagens mångkulturella samhälle, docent Ruth Illman, Åbo Akademi.
3.5.2017, kl. 18: Konst, kommers och känslolandskap: Finland åren 1916–1920, professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet.
17.5.2017, kl. 18: Konst och inspiration – Ane Gyllenberg som konstsamlare, intendent Nina Zilliacus, Villa Gyllenberg.

Höstens föreläsningar:
6.9.2017, kl.18: Hur köpa konst som investeringsobjekt och undvika förfalskningar? FD, konstmarknadsexpert Pauliina Laitinen-Littorin.
11.10.2017, kl.18:  Ane Gyllenberg som samlare av Helene Schjerfbecks konst samt ett urval av Schjerfbecks personmålningar, chefsguide Sue Cedercreutz-Suhonen, Villa Gyllenberg.


Suomifinland100 Tunnus Sininen Rgb

Villa Gyllenbergs öppettider

Ons 15-19
Lö 11-15
Sö 12-16

Övriga tider på beställning

Inträde
Vuxna 10 €
Pensionärer, studerande 8 €
Barn under 18 år 0 €
Med Museikortet