Villa Gyllenberg - en mötesplats för konst, kulturhistoria och kunskap. Vi vill skapa stimulerande upplevelser i dialog med publiken.

Museets syfte och mål

Vårt uppdrag är att bevara kulturarvet och konstsamlingen efter Signe och Ane Gyllenberg samt att förkovra samlingen. Villa Gyllenberg är ett privat museum i västra Helsingfors (Granöstigen 11, 00340 Helsingfors) som upprätthålls av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.

Vi strävar till att Villa Gyllenberg skall vara en mötesplats för konst, kunskap och upplevelser. Vi vill skapa en dialog med publiken och att bjuda på de fina permanenta konstsamlingarna, aktuella temautställningar och andra kulturella och konstnärligt stimulerande upplevelser.

Villa Gyllenberg är ett charmigt 30-årigt epokmuseum med en hängning som följer en konsthistorisk kronologi. Hemmet är bevarat intakt och har ännu idag starkt karaktären av ett privat hem, även konstens placering är till största delen som den var under parets levnad. Den äldre delen av museet, Signe och Anes privata hem visar ännu många element och inredningsdetaljer som Ane själv konstruerade.

I galleriet har museitekniken förnyats och konstsamlingen presenteras enligt konstriktningar. Det finns ett café med utsikt över Bredviken. Konserter arrangeras regelbundet i museet, salen har visat sig ha en utomordentlig akustik för musikframträdanden.