Stipendie mottagare

Allmänna fonden, forskningsunderstöd

Aija AnetteEffects of parent-infant closeness and communication on child development.12 000
Basnet SyaronAssociations of circadian processess with Chronic Diseases.12 000
Bernardi LucianoEffect of meditation and slow breathing on respiratory control, cerebral and skeletal muscle oxygenation.16 000
Blomqvist CarlRintasyöpä ja liikunta.20 000
Engberg Elina Äidin psyykkisen oireilun yhteydet raskauskomplikaatioihin ja syntyvän lapsen terveyteen. 12 000
Eriksson Johan Betydelsen av upplevd stress under barndomen på åldringsprocessen och dess betydelse för tarmfloran. 18 000
Erkkola Maijaliisa Lasten ravitsemuksen ja sosiodemografisen taustan yhteys stressin säätelyyn; DAGIS-tutkimus. 15 000
Eskola Eeva FinnBrain-raskauskohorttitutkimus, neuropsykologinen osatutkimus. 6 000
Fellman Vineta  Familjecentrerad vård av prematura barn – kan interventionen “sjungande Känguru” förbättra den neuropsykologiska utvecklingen? 30 000
Friberg Lisa Lapsuuden hoivasuhteissaan traumatistoituneen äidin somaattinen ja psyykkinen hyvinvointi, niiden yhteys vanhemmuuteen ja ryhmähoidon vaikutus. 24 000
Grassini Simone Physiological and neurological correlates of positive health effects of natural environments. 23 000
Hakkarainen Pirjo Psykososiaalisten tekijöiden vaikutus työssä käyvien tyypin 1 diabeetikoiden terveyteen ja työkykyyn 11 500
Haukkala Ari Heikki Itsekontrollin yhteys painonhallintaan ja siihen liittyviin psykososiaalisiin tekijöihin 7 vuoden seurannassa. 12 000
Hautala Lea Nuorten syömishäiriöoireilu – haaste kouluterveydenhuollolle. 6 000
Hintsanen Mirka Childhood antecedents and adulthood outcomes of dispositional compassion. A 31-year long prospective cohort study VANHA. 20 000
Hokkanen Laura Itsearvioinnin vääristymät nuoruusiässä ja terveydentila 40 vuotiaana – kognition ja geneettisen alttiuden välittäjävaikutukset.  Syntymäriskikohortin prospektiivinen 40v pitkittäistutkimus. 12 000
Hovatta Iiris Inflammation and axonal myelination in stress-induced brain plasticity. 24 000
Hovi Petteri Sosioekonominen aseman sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vaikutus pikkukeskosella havaittuihin aikuisiän terveysriskeihin. 16 200
Ilander Mette T and NK cell mediated immunity in chronic myeloid leukemia. 4 000
Kajanoja Jani Aleksitymia, varhaislapsuuden stressi ja oksitosiini. 6 000
Kajantie Eero Ennenaikaisesti syntyneet aikuiset ja heidän sisaruksensa – malli varhaiseen stressiin liittyvän metabolisen ohjelmoitumisen ymmärtmäiseksi. 30 000
Kalland Mirjam Families First. Evaluating the efficacy of a mentalization-based group intervention for first-time parents (FAMI-EV). 20 000
Kalso Eija Understanding the pathophysiology of fibromyalgia. Linking energy metabolism, muscle tension, and psychological factors. 30 000
Karlsson Hasse The gut-brain axis, a new route for psychosomatic interactions. A FinnBrain birth cohort substudy. 40 000
Karlsson Linnea The effects of maternal prenatal stress on infant emotion and stress regulation systems. The FinnBrain cohort study. 16 000
Kaseva Nina Inverkan av prematuritet vid vuxen ålder – stressrespons och sjukdomsrisker. 11 000
Keski-Rahkonen Anna The interplay of psychosocial factors and genetic risk in anorexia nervosa. 10 000
Kirveskari Erika Nuorten aivohalvauspotilaiden sentraalisen kivun hoito sarjoittaisella transkraniaalisella magneettistimulaatiolla. Satunnaistettu hoidollinen, lumekontrolloitu tutkimus. 5 000
Kontu-Korhonen Uli Trio Sairaalan työskentely sekä sairaalamusiikkityön kehittäminen ja ammatillistaminen. Sairaalamusiikkityön tekeminen vastasyntyneiden osastoilla. 12 500
Korhonen Päivi Mieliala, elämänlaatu ja itse koettu terveys sydän- ja verisuonisairauksien ennustajana. 4 000
Lapinleimu Helena Ulkomailta Suomeen adoptoitujen lasten fyysinen ja psyykkinen terveydentila. FinAdo 2  -jatkotutkimus. 15 000
Lehtimäki Terho Early life psychosocial adversities and life-long psychosocial factors, epigenetic profiles and the risk of cardio-metabolic diseases in Finns. 12 000
Lehto Ulla-Sisko Syöpään sairastuneiden sosiaalinen pääoma, hyvinvointi terveys ja toipuminen. Seurantatutkimus sosiaalisten resurssien vaikutuksesta potilaiden elämänlaatuun ja elinaikaan. 10 000
Lindsberg Perttu Stressin merkkiaineet aivoverenvuodon ja aivoinfarktin akuuttivaiheessa. 26 000
Marttunen Mauri Stressi, psykososiaaliset voimavarat ja psykosomaattinen oireilu – 16-vuotiaiden nuorten seurantatutkimus 22, 32 ja 42 vuoden iässä 20 000
Meri Seppo Nationwide analysis of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria in Finland. 18 000
Mikkonen Maiju Childhood poverty, stress and cardiovascular health in adulthood. 12 000
Mustjoki Satu Syövän immuunievaasiomekanismit pahanlaatuisissa verisairauksissa 40 000
Nousiainen Niko Äidin raskausdenaikaisen psykiatrisen oireilun ja sytokiiniprofiilin vaikutukset syntyvään lapseen. Väitöskirjatutkimus, FinnBrain -syntymäkohortti.  12 000
Näsänen-Gilmore Selja  Early life stress and the development of lung function in adolescence and adulthood in two country context, Finland and Bangladesh. 13 200
Osika Walter Participation in mind and body exercises and its relation to psychosomatic health. 12 000
Paunio Tiina Epigenetic changes mediating the risk of psychological stress for dementia. 30 000
Pesonen Anu-Katriina Sleep Helsinki!  New interventions to improve adolescent sleep regulation. 12 000
Pohjolainen Veera Syömishäiriöiden hoidon vaikuttavuus.  4 000
Poikonen Hanna Liisa Musiikin ja tanssin synnyttämät neuraaliset vasteet aivoissa. Väitöskirjatutkimus. 12 000
Porkka Kimmo Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin leukemia parantava hoito 18 000
Raij Tuukka Contribution of adverse life events to mental-health-related brain-imaging markers in healthy adults. 12 000
Rautelin Mona Kryptisk graviditet som psykosomatiskt fenomen i alla tider. 8 000
Räikkönen Katri Maternal psychosocial stress during pregnancy, glucocorticoids and neurodevelopmental outcomes of her child. 20 000
Saarela Jan Forced migration at childhood – are there long-term health effects? 10 000
Sares-Jäske Laura Self-report dieting and weight loss as predictors of changes in body composition and type 2 diabetes mellitus incidence. 8 000
Scheinin Noora Longitudinal brain imaging with different modalities to unravel mechanisms between prenatal and postnatal early stress and child brain development. The FinnBrain Birth Cohort Neuroimaging Project. 26 400
Sihvonen Aleksi Musiikin kuuntelun vaikutus aivoverenkiertohäiriön aiheuttamaan akuuttiin stressireaktioon ja potilaan kuntoutumiseen. 10 000
Sinervä Eija Mielialaoireilun vaikutukset vanhemman kykyyn tulkita vauvan tunteita. Yhteys hoivakäyttäytymiseen ja lapsen kehityksellisiin riskeihin. 8 000
Solin Pia Health-related behaviours and mental well-being. The FinHealth 2017 survey. 10 000
Sourander Leif André Tidigt, familjecentrerat ingripande i och förebyggande av barns psykosomatiska och mentala problem. 30 000
Tikkanen Roope Serotoniini 2B –reseptorigeenimutaatio psyyken ja sooman sairauksien yhdistävänä tekijänä. 15 000
Toivanen Riikka Maria “Now I can think about the baby”  – Getting more understanding to the fear of childbirth 6 000
Torppa Ritva Musiikkitoiminta – tie sisäkorvaistutetta käyttävien lasten parempaan puheen havaitsemiseen ja puhekielen kehitykseen. 20 000
Tuomi Tiinamaija Stressin, depression ja unihäiriöiden yhteys metabolisen oireyhtymän ja diabeteksen kehittymiseen. 20 000
Uusitupa Henna-Maria Suojaako äidinmaito ja imetys vauvaa äidin raskausaikaiselta psyykkiseltä kuormittuneisuudelta sekä syömishäiriön sukupolvien väliseltä siirtymiseltä? 15 000
Vehniäinen Noora Suolisto-oireisen lehmänmaitoallergian diagnostiikan parantamisen seurantatutkimus. 4 000
Veijola Juha Traumatic childhood adversities, temperament, metabolism and brain functions. The Oulu Brain and Mind study. 20 000
Veromaa Veera Naisten ideaali kardiovaskulaariterveyden yhteys psykososiaalisiin riskitekijöihin, työhyvinvointiin ja elintapaintervention vaikutus näihin. 5 000
Väliaho Anniina Raskausviikoilla 22-23 syntyneiden pikkukeskosten pitkäaikaisennuste, toimintakyky ja elämänlaatu. 12 000
Vääräsmäki Marja Mielenterveyden sukupolviset ja ylisukupolviset vaikutukset raskausdiabeteksen kehittymiseen, kulkuun ja epigeneettisiin mekanismeihin. 15 000
Wartiovaara-Kautto Ulla Akuuttiin lymfoblastileukemiaan (ALL) liittyvä hyytymisaktiivisuus taudin ennustetekijänä ja mahdollisena hoidon kohteena. 20 000
Weiderpass Elisabete Missnöje med kroppsbilden och ätstörningssymptom som determinanter för viktstatus bland barn och unga. Fin-HIT-Hälsa i tonåren. 15 000
1053800

Steinerfonden, forskningsunderstöd

Andermo Susanne Instrumentutveckling för mätning av transition, existentiellt vårdande och hälsa – utvecklad i antroposofisk vårdmiljö.  8 000
Arman Maria En värld av smärta och lidande. Narrativa studier av kvinnor som söker antroposofisk och konventionell vård. 15 000
Brandenburg Cecilia von Well-being at work through art – Expectations, wishes and beliefs 10 000
Bytautas Jessica Sick jokes – Towards a hermeneutic phenomenology of humour as a means to confront existential suffering in patients at the end of life. 18 000
Eriksson Johan Sanning, självkunskap och psykisk hälsa. 10 000
Falkenberg Torkel  Effekter av antroposofisk integrativ vård på patienter med kronisk smärta med avseende på livskvalitet, patienters upplevelser och genomstabilitet. Existentiell Genomik – Fas 2. 40 000
Granstedt Artur Jordbruk för ett hållbart klimat - Vallodlingen och de idisslade djurens klimatpåverkan. Fallstudier på biodynamiska gårdar. 10 000
Haanila Heidi Miten ‘minä’ määritellään? Neurofilosofinen analyysi itsetietoisuudesta. 12 000
Harrasova Gulnara The impact of spirituality and religiosity on mental health in Finnish families. 6 000
Heikius Fredrik Med sikte på hållbar produktion & bättre folkhälsa genom alternativa livsmedelskedjor i ett ruralt perspektiv. 12 000
Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry Steinerpedagoginen terapiatoiminta koulussa: Terapialääkäri, hoitoeurytmia ja kuvataideterapia sekä psykologi, kuraattori, erityiopetus ja koulunkäyntiavustajat. 50 000
Hök Nordberg Johanna The Use of Anthroposophic Herbal Medicine in Sweden - Patients’ and Providers’ Perspectives. 10 000
Hökkä Minna Karin Syöpää sairastavan saattohoitopotilaan kivunhoito kotona. Perheen ja hoitohenkilökunnan näkökulma. 12 000
Kantonen Oskari The neural mechanisms of human consciousness and anesthesia. 24 000
Kokkinen Nina Henkisyys 1900-luvun vaihteen suomalaisessa kuvataidekulttuurissa. Uskonnon, tieteen ja taiteen kytköksiä tarkasteleva väitöstutkimus. 4 000
Krantz Göran Can artistic activity, as used in phenomenology of artistic practice, be an educational device for self-care that reduce stress related psychosomatic ill health among students. 10 000
Lindfors Olavi Does psychoanalysis provide more sustained benefits in health and functioning than long-term psychodynamic psychotherapy? A 10-year follow up-study. 26 400
Noreika Valdas Subjective experiences during anaesthetic-induced loss of responsiveness. 10 000
Pietikäinen Maija Erolasten psykosomaattinen kuntoutus taideterapian avulla. 6 000
Piili Reetta Decision making in end-of-life care among Finnish physicians and medical students. 6 000
Pölkki Tarja Lääkkeettömien menetelmien vaikuttavuus lasten kivun, pelon ja stressin lievittämisessä. 15 000
Raevuori-Helkamaa Anu Mindfulness rintasyövän sairastaneiden potilaiden kuntoutuksessa: lievittääkö tietoisen läsnäolon aktiivinen harjoittaminen rintasyövän sairastaneiden psyykkisiä oireita? Pilottitutkimus. 8 000
Ristseppä Heidi The effect of prenatal yoga group intervention during third trimester pregnancy on early life stress.  12 000
Sandman Nils Painajaiset ja hyvinvointi. 6 000
Saukko Päivi Musiikki ja musiikkiterapia kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyden edistäjänä. 6 000
Siltala Markku Kokemuskertomukset kuolleen läsnäolosta, sekä kokemusten vaikutus käsityksiin elämästä ja kuolemasta. Uskontotieteellinen monografiaväitöskirja. 10 000
Slotte Åsa Diagnosens mening ur ett etiskt perspektiv.Postdoktoral forskning om ett etiskt sjukdomsbegrepp. 15 000
Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry. / Tutkimusosasto Kasvatuksen- ja yhteiskuntatutkimuksen uusi aalto. 15 000
Sundberg Tobias Anthroposophic Integrative Medicine in Sweden (AIMS) – Final analysis and dissemination of a retrospective comparative registry study of cost and effects. 20 000
Swartz Jackie How pesticides from foods affect school children. 10 000
Talvitie Vesa Tutkimus mahdollisuudesta luoda “naturalistinen” teoria psykoterapiasta. 6 600
Terhune Devin Placebo responsiveness through the lens of heterogeneity in hypnotic suggestibility. 10 000
Tolmunen Pirkko Beröringens betydelse inom professionell vård. 8 000
Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors rf Steinerpedagogisk terapiverksamhet i skolan: Terapiläkare, skolpsykolog, skolkurator, läke-eurytmi och konstterapi (målningsterapi) samt speciaundervisning och musikterapi. 50 000
Valli Katja The neural meachanisms and content of subjective experiences during sleep and anesthesia.  15 000
Volanen Salla-Maarit Tietoisuustaidoiksi kutsuttujen tarkkaavaisuusharjoitusten vaikuttavuus suomen- ja ruotsinkielisten ala- ja yläkoululaisten tarkkaavaisuuteen, stressinhallintaan, mielenterveyteen, oppimisvalmiuksiin, onnellisuuteen ja myötätuntoon.Terve Oppiva Mieli (TOM) – RCT tutkimushanke. 10 000
Vuolanto Pia Antroposofisen lääketieteen tutkimuksen asema ja edellytykset Suomessa. 13 200
529 200 

Steinerfondens fortbildnings- och projektstipendier


Ahti Albert Werbeck-laulun jatko-opinnot. 700
Ahtiainen Helena Welt-Heileurythmie-konferens, Goetheanum, Schweiz.  700
Alfthan Nina  Welt-Heileurythmie-konferens, Goetheanum, Schweiz.  700
Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry. Lääkäreiden, hoitajien ja terapeuttien koulutustilaisuus Aly:n 30v juhlavuoden luennot ja tilaisuudet 8 000
Antroposofisen terapian yhdistys ry. Jatkokoulutuksen järjestäminen yhdistyksen jäsenille ulkomaisten ja kotimaisten kouluttajien taholta. 5 000
Aurinkopiha ry. Terapeuttiset pesut, peruskurssin 2016 ja jatkokurssin 2017 järjestäminen. 2 500
Boguslawski Julia von Arkivforskning i Goetheanum, Schweiz, för doktorsavhandling i antroposofins historia i Finland.  700
Demeter- lehti  Luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelijoille suunnattu Demeter-lehden teemanumero keväälle 2017. 4 000
Engström Maija Kansainväliset hoitopedagogiset ja sosiaaliterapeuttiset päivät, Goetheanum, Sveitsi. 700
Ernamo Heini Werbeck-laulun pedagogiset opinnot 2016-2018. 3 000
Federer-Rahkonen Claire Welt-Heileurythmie-konferens, Goetheanum, Schweiz. 700
Gull Martin Internationella konstterapidagarna i Goetheanum. 700
Heikka Mervi Welt-Heileurythmie konferens, Goetheanum, Schweiz. 700
Hellstén Ira Maatalouspäivät, Goetheanum, Sveitsi. 700
Huhtala-Salmisto Tuula Pastoraalilääketieteen jatkokoulutus, Goetheanum, Sveitsi. 700
Huhtinen Riitta-Maija  Welt-Heileurythmie-konferens, Goetheanum, Schweiz.  700
Huistinoja Pia Läkeeurytmiutbildningen i Norden, Rudolf Steiner Högskolan, Sverige.  6 000
Ifill Oliver Tagung für Therapeutische Sprachgestaltung, Goetheanum, Schweiz.  700
Isola Taina Kansainväliset hoitopedagogiset päivät, Goetheanum, Sveitsi 700
Jurvelius Nelly Studieresa till Järna för Arne Klingborgs takmålning i Kulturhuset. 700
Järvelä Outi Klangmassage Ausbildung - Peter Hess-Akatemian intensiivikoulutus. Hoitava ääniympäristö kouluyhteisössä.  1 300
Kallio Sakari Vaikuttavakto kognitiiviset tekijät värien havaitsemiseen? 2 500
Kankaanpää-Bauer Taija Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie, Goetheanum, Schweiz. 700
Kanniainen Irmeli World Eurythmy Therapy conference, Goetheanum, Schweiz. 700
Karkia Tuula Worldwide Biography Conference 2017.  700
Karlsson Lars Alfa Omega Raseborg rf beviljas understöd för en fortbildande 1,5-års veckoslutskurs i antroposofisk sjuk- och äldrevård i Raseborg. 6 000
Keltti Kirsi Maatalouspäivät 2017, Goetheanum, Schweiz. 700
Keski-Rahkonen Anna Integrating the mind-body connection into medical and scientific training: a multidisciplinary writing retreat for students in health sciences. 5 000
Knutar Leni Läkepedagogisk kurs,  Solhammar, Island. 1 000
Korppi-Tommola Johanna Welt-Heileurytmi-konferens, Goetheanum, Schweiz. 700
Kostiainen Pirjo Osallistuminen Maj-päiville, Järna, Sverige. 400
Kurppa Reijo Paul Lääkäripäivät Ita Wegman-klinikalla, Arlesheim, Sveitsi. 700
Laakko Jessica Antroposofiset taideterapiapäivät, Goetheanum, Sveitsi.  700
Laine-Wager Kirsi Valo, väri, pimeys -taideterapia jatkokoulutus. 1 800
Laulaja Tiina Antroposofisen Lauluterapiakoulutuksen täydennyskurssit. 1 100
Lehtonen Anja Welt-Heileurythmie-Konferenz, Goetheanum, Schweiz. 700
Leikas-Mieho Päivi Antroposofinen taideterapeuttien kurssi, Scuola di Luca, Kroatia, Rabac. 1 000
Mahlamäki Tiina Kirjailija-antroposofi Kersti Bergrothin (1886-1975) elämäkerran kirjoittaminen. 3 000
Marjatta-koulun terapiaryhmä Hoitopedagogiseen diagnostiikkaan syventyminen – kurssin järjestäminen. 8 000
Melin Margit Skrivandet av en bok för att inspirera till biodynamisk odling enligt Steiners idéer.  Avsedd för biodynamiker och allmänt odlingsintresserade. 3 000
Murto Henri Kouluttautuminen biodynaamisten preparaattien valmistajaksi. 1 000
Mäkilä Marja Kristiina Rytmisen hieronnan koulutus Margarethe Hauschka-Schulessa, Bad Boll, Saksa. 6 100
Männistö Anne Kansainvälinen Bothmer-voimistelun intensiivikurssi. 700
Niskanen Riitta Kansainvälinen biografiakonferenssi. 700
Nordling Matti Antroposofisten taideterapiakoulujen edustajien kokous, Goetheanum, Sveitsi.  700
Nylund Rolf För anordnande av seminarium om biodynamisk bihushållning på Snellmanhögskolan och Majvik gård april 2016. 1 200
Okkonen Pentti Maatalouspäivät, Goetheanum, Sveitsi. 700
Okkonen Pirkko Maatalouspäivät, Goetheanum, Sveitsi. 700
Oksman Auli Kansainvälinen biografiakonferenssi 2017.  700
Paasiala Minttu Kurssi antroposofisesta vanhusten hoidosta ja vanhuuden ymmärtämisestä. 1 500
Pajunen Mauri Kisälli Käsityöpajan ja taiteilija Jaakko Leeven yhteisötaiteellinen ryijyprojekti. 3 000
Pakkanen Airi Taideterapeuttien kansainväliset työpäivät, Goetheanum, Sveitsi. 700
Penninckx Anna-Maija Welt-Heileurythmie-Konferenz, Goetheanum, Schweiz. 700
Pohjasniemi Kirsti Puheenmuodostajien jatkokoulutuspäivät, Goetheanum,Sveitsi. 700
Rahijärvi Kristo Hoitopedagogiset päivät, Goetheanum, Sveitsi. 700
Rantalainen Arjaliisa Kuvataideterapian jatko-opinnot Emerald Foundationissa Haagissa. 2 400
Reinikka Päivi International Conference for Curative Education and Social Therapy, Goetheanum, Sveitsi. 700
Riipinen Nina Kansainväliset hoitopedagogiset päivät, Goetheanum, Sveitsi. 700
Rinkinen Leena Kansainväliset hoitopedagogiset päivät, Goetheanum, Sveitsi. 700
Rinkinen Rauno  Kansainväliset hoitopedagogiset päivät, Goetheanum, Sveitsi. 700
Romppanen Mikko Kansainvälinen Biografiakonferenssi 2017. 700
Rännäri Susann Biodynamiska Lantbrukutbildningsdagar, Goetheanum, Schweiz. 700
SALLY RY. Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys ry Kasvintarkastelusta lääkekasviin kurssi vuosina 2016 ja 2017 - Lääkäreiden ja hoitoeurytmistien yhteistyö 2016 ja 2017 3 000
Salmisto Harri Pastoralmedizinischer Hochschultagung der Medizinischen Sektion, Goetheanum, Schweitz. 700
Silvan-Egholm Riitta Kansainvälinen Biografiakonferenssi 2017.  700
Silvasti Kerstin Welt-Heileurythmie-Konferenz, Goetheanum, Schweiz 700
Snellman-korkeakoulu/ Erika Kihlman Svenskspråkig fortbildningskurs i steinerpedagogisk småbarnsfostran, riktad till socionomer och barnträdgårdslärare och närvårdare. Kursen ger steinerpedagogiska terapeutiska redskap för småbarnsfostrare. Består av 18x 15h moduler under 2-års tid. Omfattningen motsvarar 60 studiepoäng. 30 000
Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry / Lemettinen Janne Ihminen kokonaisuutena / Erityisopetus ja terapiat steinerpedagogiikan tukena ja perustana 2016-2017. 20 000
Soljama Helena Osallistuminen vuoden 2017 kansainväliseen Biografia Konferenssiin.  700
Somero Anne-Marie Weltheileurythmie-konferenssi, Goetheanum, Sveitsi. 700
Steiner-taideseminaari Färgljusterapi-symposium IV. 4 000
Suhonen Sanna Kansainväliset hoitopedagogiset päivät, Goetheanum, Sveitsi. 700
Sulander Salme Arbeitstagung zur Theapeutischen Sprachgestaltung für Sprachgestalter, Ärzte und Therapeuten. 700
Suomela Lea Vuosien 2016 ja 2017 kansainväliset puheterapiapäivät, Goetheanum, Sveitsi. 700
Suomen eurytmiaterapeutit ry Hoitoeurytmian ja eurytmiaterapian jatkokoulutuksien järjestäminen Suomessa. 7 000
Suomen Terveysjärjestö STJry Suomenkielinen CAM (Complementary and Alternative Medicine) Opas täydentävistä hoitomuodoista info- ja opetusmateriaaliksi.  10 000
Teckenberg-Jansson Pia Fortbildningsdagar för musikterapeuter och läkare. 700
Tiitta Leena Tiitta Kansainväliset taideterapiapäivät, Goetheanum, Sveitsi. 700
Tolmunen Pirkko Lääketieteen päivät, Goetheanum, Sveitsi. 700
Torkko-Laaksonen Maija Antroposofinen taideterapeuttien kurssi, Scuola di Luca, Kroatia, Rabac. 1 000
Tuomainen Minna Das Zeugnis des Wortes -eurytmiaseminaari. 600
Tuovinen Hannu Biografiatyön kehittäminen osana IMOn sosiaalisen tutkimisen metodologiaa (Methodology of Social Evidential). 700
Tuovinen Jaana Kansainvälinen biografiakonferenssi 2017.  700
Ulkuniemi Sirpa Welt-Heileurythmie-Konfernz, Goetheanum, Schweiz. 1 500
Vahviala Pirjo Maailman hoitoeurytmia konferenssi, Goetheanum, Sveitsi. 700
Valkonen Kirsti Inkeri Öljydispersiokylpykurssin järjestäminen johdantokurssin käyneille. 2 000
Vallius Outi International Conference for Curative Education and Social Therapy, Goetheanum, Sveitsi. 700
Vanhustyöyhdistys Sofia ry – Åldringsvärdsföreningen Sofia rf Antroposifiseen vanhushoivaan ja vanhuuden ymmärtämiseen-kurssin järjestäminen. 10 000
Vanhustyöyhdistys Sofia ry – Åldringsvärdsföreningen Sofia rf  Antroposofiset ulkoiset hoidot ja terapiat muistisairaiden vanhusten hoidossa – kurssin järjestäminen. 3 000
Virta Osmo Goetheanum maatalouspäivät 2018 700
Vitikka Marja-Leena Erityisopettajien jatkokoulutuspäivät, Goetheanum, Sveitsi. 700
Vuori Maarit Weltheileurythmie Konferenz, Goetheanum, Schweiz. 700
Westerlund Jasmine Olly Donnerin (1881-1956) elämäkerran kirjoittaminen. 3 000
Zimmermann Peter AM Nordic Network meeting, Integrative Medicine Congress, Stuttgart.  3 000
Österlund Yvonne Näringskollegium på Waldorflärarhögskolan i Stockholm under 2016.  400
215 500