Stipendiebeslut vid årsmötet 23.5.2012

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse delar ut 1,4 miljoner euro.

Sammanlagt 154 forskare eller forskningsgrupper fick stipendier då Signe och Ane Gyllenbergs styrelse 23.5.2012 beslöt att utdela 1.428.200,- € för perioden 2012-2013. I understöden ingår ett antal resestipendier. Ansökningarna var sammanlagt 421. Utdelningen är inte bunden till språk eller nationalitet.

 

Beviljade stipendier