Tillbaka

Konst, kommers och känslolandskap: Finland åren 1916–1920

Professor Henrik Meinander håller ett företag om konst och kommers i Finland i början av 1900-talet.

Detta är det andra föredraget i samband med utställningen Ane Gyllenberg - En samlares självständighet. Föredraget är tvåspråkigt (finska och svenska).

Henrik Meinander är professor i historia vid Helsingfors universitet. 

Inträde med museets entrébiljett eller Museikortet. 

03.05.2017 18:00 | 0-10 €