Sijoitukset

graf_suomi_2.jpg#asset:629

Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoitustuotto joka mahdollistaa säätiön tarkoituksen toteuttamisen ja yli ajan toiminnan laajentamisen.


Sijoitustoimintaa ohjaa pitkäjänteisyys ja tavoite saavuttaa paras mahdollinen riskikorjattu tuotto yli suhdannevaihteluiden.

Sijoitustuottojen tulee

o kattaa lääketieteellisen apurahatoiminnan, museotoiminnan, hallinnon ja muun toiminnan vuosittaiset kulut  

o  arvonnousun kautta turvata inflaation ylittävän pääoman karttumisen

Sijoitusten kassavirta on oleellinen tekijä kun varoja ohjataan lääketieteellisiin apurahoihin ja museotoimintaan.