Hakuohjeet

Hakuaika

Seuraavan kerran apurahoja voi hakea 24.12.2017 – 31.1.2018 välisenä aikana. Tänä aikana kotisivuillamme oleva hakulomake on sekä täytettävissä että sähköisesti lähetettävissä.

Ohjeet

Kaikki hakemukset on toimitettava sekä sähköisesti että allekirjoitettuna paperitulosteena näiden ohjeiden mukaisesti. Vain ohjeiden mukaisesti toimitetut hakemukset huomioidaan.

Huom! Kotisivuilla on eri hakulomakkeet tutkimusapurahojen ja jatkokoulutus- ja projektiapurahojen hakemista varten.

Haettaessa apurahaa tutkimusta varten lähetetään hakemus sekä sähköisesti että kuutena täydellisenä paperikopiona (yksi allekirjoitettu alkuperäinen + viisi kopiota)

Haettaessa apurahaa jatkokoulutusta, projekteja tai kursseja varten, hakemukset lähetetään sähköisesti ja kahtena täydellisenä paperikopiona (yksi allekirjoitettu + yksi kopio)

 

Hakemukset postitetaan osoitteeseen

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö

Yrjönkatu 4 A 5

00120 Helsinki

 

Hakemuksia ei palauteta lähettäjälle

 

Henkilö- ja pankkitiedot

Sosiaaliturvatunnuksen ja pankkitilinumeron voi täyttää jo hakemukseen, mutta tiedot eivät ole pakollisia hakemusvaiheessa. Pyydämme teitä kuitenkin täyttämään  syntymäajan (ppkkvv). Yhdistykset täyttävät kenttään perustamispäivämäärän muodossa (ppkkvv).

Tutkimusprojektin nimi

Tutkimusprojektin nimi kirjoitetaan suomeksi jos lomake muutoin on suomeksi täytetty, tai sillä kielellä joka on tutkimusprojektin työkieli. Nimeä ei tarvitse kääntää ruotsiksi.

Tutkimuksen kestoaika

Tutkimusapurahat myönnetään kaudelle 2016–2017. Selvitys toimitetaan 15.12.2017 mennessä. Pyydettäessä voi tutkimuksen kestoa pidentää kahdella vuodella jolloin myös maksueriä voi siirtää eteenpäin. Apuraha on tuolloin nostettava viimeistään 31.12.2019 ja selvitys on toimitettava viimeistään 31.3.2020

Jos tutkija tai tutkijaryhmä hakee lisärahoitusta kahden vuoden kuluttua, on väliselvitys jätettävä 15.12.2017.

Tutkimuskulujen arvio

Jos tutkimuskulujen arvioon halutaan sisällyttää yliopistokuluja (overheads), lisätään ne kohtaan muut kulut. Jos kyseiset muut kulut ovat enemmän kuin 2000 €, on kulut eriteltävä tutkimussuunnitelmassa.

Tutkija voi tahdottaessa solmia yliopistositoumuksen. Luonnos yliopistositoumuksen laatimiseen löytyy sivun lopussa.

Jatkokokoulutus- ja projektiapurahojen määräajat

Jatkokoulutus tai projekti on toteutettava 1.4.2016 ja 31.3.2018 välisenä aikana. Apuraha on kuitenkin nostettava viimeistään 31.12.2017. Selvitys apurahan käytöstä on toimitettava heti koulutuksen tai projektin päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31.3.2018.

Allekirjoituksellaan hakija vahvistaa, että

  • säätiö saa julkaista hakijan nimen, apurahanhenkkeen otsikon ja apurahan määrän kotisivuillaan apurahansaajien listalla ja säätiön vuosikertomuksessa
  • hän hyväksyy että tieto myönnettävästä apurahasta voidaan ilmoittaa muille rahoittajille ennen julkistamista päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi
  • säätiö saa dokumentoida henkilötiedot apurahahakijarekisteriin ja apurahan maksatusrekisteriin jota laadittaessa on noudatettu henkilötietolain yleissäännöksiä salassapitovelvollisuudesta
  • apurahansaaja sitoutuu selvityksen toimittamiseen määräaikaan mennessä. Lisää kohdassa apurahan selvitys.

 

Apurahan vastaanotto

Kirjallinen vastaus lähetetään toukokuun loppuun mennessä. Vastaanottajat julkistetaan säätiön kotisivuilla ja vuosikertomuksessa.

Apurahapäätökset tehdään säätiön vuosikokouksessa, minkä jälkeen vastauskirjeet lähetetään sähköisesti. Apurahan saajia kehotetaan vastauskirjeessä lähettämään sosiaaliturvatunnuksensa ja pankkitilinumeronsa mieluiten sähköpostitse osoitteeseen stiftelsen(a)gyllenbergs.fi. Tämä ei koske niitä henkilöitä jotka ovat antaneet tietonsa jo hakuvaiheessa.

Tutkimusapurahat maksetaan kahdessa osassa, yksi erä kumpanakin vuonna jolloin eräpäivä on kesäkuun alussa, ellei toisin sovita. Jatkokoulutus- ja projektiapurahat maksetaan yhtenä eränä vastaanottajan ottaessa yhteyttä kansliaan.

Myönnettyä apurahaa ei makseta ennen kuin edellinen apuraha on selvitetty.

Myönnetyt apurahat ilmoitetaan MELA:lle (Maatalousyrittäjien eläkelaitos) jos tutkimuksen kesto on pidempi kuin neljä kuukautta tai jos MELA:n vuosittain tarkastama apurahan vähimmäisraja ylittyy.

Säätiö ilmoittaa ohjeiden mukaan verottajalle vuosittain maksetut apurahat.

 

Tutkimusapurahat, jotka on myönnetty vuonna 2016 täytyy nostaa viimeistään 31.12.2019. Jatkokoulutus- ja projektiapurahat tulee nostaa viimeistään 31.12.2017.

Vastauksia kysymyksiin

Mikäli teillä on kysyttävää yllämainituista ohjeista ottakaa yhteyttä säätiöön, Annika Nylund 09-647390 tai sähköposti annika.nylund(at)gyllenbergs.fi