Apurahat ja symposiumit

"Aiheen lääketieteellinen tutkimus on tämän säätiön sisin perustamissyy"

— Ane Gyllenberg

Säätiön apurahajaon tarkoituksena on tukea psykosomaattista ja antroposofista lääketieteellistä tutkimusta ja viedä sitä eteenpäin.

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön tarkoituksena on perustamiskirjansa ja oikeusministeriön vahvistamien sääntöjensä mukaisesti tukea
lääketieteellistä ja siihen liittyvää luonnontieteellistä tutkimusta, joka erityisesti kohdistuu henkisten ja sielullisten tekijöiden
vaikutukseen ihmisen fyysiseen olemukseen sekä verentutkimusta.